Позиции

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА ХРАНИТЕ ЩЕ ЛИШИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ОТ НАД 140 МЛН. ЛВ

10 НЕИСТИНИ, ТИРАЖИРАНИ ОТ СЪЮЗА НА БЕЗАЛКОХОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ПОВОД ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

АПБНБ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОВЕСТЕНИ СЛУЧАИ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМИТЕ ЗА УРАН ВЪВ ВОДОИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НЯКОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - ПУБЛИКУВАН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МЗ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

АПБНБ ОТНОСНО КОФЕИНЪТ И ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ И МНЕНИЯТА ЗА НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОДАЖБАТА И РЕКЛАМАТА НА ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ

CATEGORIES