Условия за членство

5 септември 2022

Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни юридически лица и експерти, които:

  • споделят нейните цели и средствата за тяхното постигане;
  • изпълняват УСТАВА, решенията и правилата, приети от Общото събрание и спазват доброволните ангажиментите отговорен маркетинг и етика в бранша;
  • активно участват в дейността на Асоциацията.

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат производители, вносители и официални дистрибутори на безалкохолни напитки, бутилировачи на минерални, изворни и трапезни води, доставчици на суровини, машини и услуги за индустрията, както и организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Всички те са с право на глас в Общото събрание на Асоциацията.

Асоциирани членове могат да бъдат институции и организации, занимаващи се с образователна, научна и изследователска дейност, пряко свързана с производството на безалкохолни напитки, както и други партньори, подкрепящи бранша, вкл. уважавани професионалисти с квалификация и опит в сферата на безалкохолната индустрия.

Асоциираните членове участват в Общото събрание консултативно и активно в дейността на Асоциацията; те могат да бъдат избирани в управителните органи на АПБНБ, а членството им е финансово необвързано.

Желаещите да членуват в Асоциацията подават молба за членство по образец до Управителния съвет. Правата и задълженията на всеки член са описани в Устава и Етичния кодекс на Асоциацията.

КАТЕГОРИИ