Цели, мисия и визия

5 септември 2022

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България представя голяма част от иновативната и динамична безалкохолна индустрия, интересите на фирми, производители на напитки, на доставчици на опаковки, суровини, материали, машини и съоръжения.

АПБНБ представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки, включително и бутилирани води. Нашите членове са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи облика на индустрията в страната.

Учредена през 1996 година, АПБНБ е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (EFBW), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA). Членството ни в европейските браншови структури бе допълнено през м. май 2017г. с официалното приемане на АПБНБ в Европейската асоциация на производителите на сокове и нектари (AIJN).

Асоциацията е признат и утвърден отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Основна цел на Асоциацията е да бъде глас на бранша пред обществото, да участва активно в развитието и внедряването на политиките по широк кръг икономически, технически, търговски и екологични въпроси.

НАШАТА МИСИЯ е да подпомагаме създаването и развитието на среда, в която всички компании от сектора, независимо от техния размер, могат да посрещат потребностите и да удовлетворяват нуждите на потребителите и обществото, като същевременно се конкурират ефективно за устойчив растеж.

В тази връзка нашата основна цел е да осигурим високо ниво на професионални услуги за нашите членове, да бъдем гард и гарант за продължаващо успешно развитие на индустрията за ръст в различните категории в един отворен пазар, свободен от ненужни регулации и необосновани критики. Ние също така предоставяме много необходимия за нашите членове форум, в който да могат да се събират и обсъждат текущи не-конкурентни въпроси от взаимен интерес, и който предоставя широка гама от възможности за професионално развитие на колегите от индустрията.

Стремежът към усъвършенстване в представителството на интересите на членовете ни и в предоставяните им услуги е водещо в това, което се стремим да постигнем. Ние поддържаме твърд ангажимент да осигуряваме представителството на интересите на индустрията в консултациите, провеждани с националните и други органи и институции (вкл. европейски и международни). Работим също така вдъхновено и за прогресиращото развитие на продуктовите категории и за повишаване на познанието и разбирането сред обществото за безопасната им консумация.

НАШАТА ВИЗИЯ

Бизнес среда, която признава лидерството на българската безалкохолна индустрия за растежа в сектора, в неговото развитие по устойчив и социално отговорен начин.

Безалкохолната индустрия в България - достигнала представяне и присъствие отвъд постиженията на индивидуалните компании, с цел промотиране на ясни и безпристрастни регулации, политики и най-добри практики в производството и предлагането на безалкохолните напитки.

Асоциацията на производителите на безалкохолните напитки в България: Ефективна и ефикасна в дейността си организация, отворена към всички компании с дейност в сектора, която представлява обединения глас на безалкохолната индустрия и защитава интересите и усилията на производители и партньори по цялата верига от създаването на продукта до крайния клиент, а дори и след това. Влиятелна, внушаваща доверие организация, която да служи като връзка между индустрията, правителството и обществеността, която защитава и насърчава интересите на своите членове в области като безопасност на храните, хранене и здраве, потребителско доверие и информиран избор, конкурентоспособност и устойчивост с грижа към околната среда.

КАТЕГОРИИ