Структура

5 септември 2022

Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание на нейните членове.

Управителният Съвет е органът, който осъществява оперативното управление на организацията между Общите събрания на членовете. УС се състои от максимум 9 члена. Членове на УС могат да бъдат производители и дистрибутори на напитки, като запазено място в него има Председателя на Борда на партньорите и Изпълнителния директор.

Асоциацията се предствлява от своя Председател и от Изпълнителния директор.

Други работни органи на АПБНБ са:

 • Бордът на партньорите по веригата на доставки;
 • Арбитражният и Финансово-одитен комитет;
 • Експертна работна група.

Бордът на партньорите по веригата на доставки е специализиран орган на Асоциацията с ключова роля в дефинирането на общи цели и позиции в защита устойчиво функциониране на безалкохолната индустрия и свързаните с нея дейности.

Арбитражният и Финансово-одитен комитет изпълнява две основни функции: (1) Арбитраж по възникнали спорове, вкл. по отношение на спазване на доброволните ангажименти на индустрията и етичния кодекс; и (2) Контрол за изпълнение решенията на ОС и УС, вкл. спазването на финансова дисциплина.

Помощен орган на АПБНБ е и Експертната работна група, чиято основна функция е формирането на експертни становища по ключови за индустрията въпроси.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Димитър Дългъчев - Председател на УС
 • Жана Величкова - Изпълнителен директор
 • Девин ЕАД
 • Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
 • Куадрант Бевъриджис АД
 • Минерална вода КОМ ЕАД
 • Терахим 97 АД
 • Тимбарк България ЕООД
 • Филикон-97 АД

КАТЕГОРИИ