ТПК МИХАЛКОВО

Контакти:
с. Михалково 4820
Област Смолян
Община Девин
Тел.: + 359 885 829 079
Факс: +359 889 393 073
e-mail: tpk@mihalkovo.com
www.mihalkovo.com 

Компания „Михалково” е един от най-старите произ­водители на бути­лирана мине­рална вода в България. Добиването и бутилира­нето на естест­вено газирана вода „Михалково“ в село Михалково, община Смолян, започва още през далечната 1956 г. Само три са минералните извори в света, чиято вода се доближава по състав, вкус и качества до тази в Михалково: Виши във Франция, Боржоми в Грузия и Фахинген в Германия. Чрез разширеното си портфолио „Михалково“ отговаря на повишеното потребителско търсене на газирана и изворна вода с изклю­чително високи качества.

Тя е единствената естествено газирана минерална вода у нас и на Балканите, както и една от малкото минерални води в Европа, които се добиват в естествено газирано състояние. Благоприятна е за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, нервната система и на ендокринно-обменни заболявания.

През 2008 г. Михалково пуска на пазара нов продукт – изворна вода Михалково, за което притежава разрешително за водоползване на извор „Персенк“, от който се бутилира изворна вода Михалково. Това е чиста планинска вода от Родопите с много ниска минерализация, което я прави изключително подходяща за ежедневна употреба от всички възрастови групи.