НОВИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДО 2020Г.

Поставихме си нови цели за устойчиво развитие, които да изпълним до 2020-та година, за да подпомогнем развитието на бизнеса и да вдъхновим по-добро бъдеще.

През м.септември 2016 г. Кока-Кола ХБК за трета поредна година беше обявена за световен лидер в устойчивото развитие за сектор „Напитки“ спрямо индекса за устойчиво развитие на Дау Джоунс. Въз основа на нашето прозрачно и последователно представяне в областта на устойчивото развитие, обявяваме нови амбициозни цели, както следва:

До 2020-та година възнамеряваме да:

  • 40% от общата енергия, която ще използваме, да идва от възобновяеми и чисти енергийни източници
  • Оползотворим средно поне 40% от първичните опаковки, които лансираме на пазара
  • Въведем използването на рециклирани (или произведени от възобновяеми материали) РЕТ опаковки, които ще представляват минимум 20% от общото количество, лансирано на пазара
  • Намалим количеството на първични опаковки с 25% на литър произведена напитка
  • Сертифицираме над 95% от основните селскостопански съставки за съответствие с водещите принципи за устойчиво земеделие на системата на Кока-Кола
  • Инвестираме поне 2% от своята годишна печалба, преди данъчно облагане, в обществото и
  • Удвоим броя на служителите, които участват в доброволчески инициативи през работно време, до 10%

Седемте нови цели надграждат първоначалните ангажименти за 2020 г, обявени миналата година, за намаляване на консумацията на вода и интензивността1 на преките въглеродни емисии на компанията съответно с 30% и 50%.

Винаги сме имали ангажимент към устойчивия процес и резултатите от нашите усилия са осезаеми. Досега сме успели да:

  • Намалим консумацията на вода с 2.1 млрд. литра през последните две години, което се равнява на чаша вода за всеки човек на планетата
  • Понижим глобалния въглероден отпечатък от нашите продукти с 1.07 млн. тона през последните пет години, като резултат от инвестирането в нисковъглеродни технологии и технологии за енергийна ефективност. Това се равнява на годишните емисии на парникови газове на над 200, 000 леки автомобила.
  • Инвестираме 8.2 млн. евро, или 2.3% от нашата печалбата преди данъчно облагане, в подобряване на благосъстоянието на общността, опазване на околната среда и водите, развитие на младежта, в партньорство с над 230 неправителствени организации.