19 МЛН. ЛЕВА Е ПРИНОСЪТ НА „ДЕВИН“ ЕАД КЪМ ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА ПРЕЗ 2019 Г.

Лидерът на пазара на бутилирани води в България „Девин“ ЕАД публикува своя първи годишен доклад за устойчиво развитие. Документът разглежда дейностите на „Девин“ през 2019 г. по отношение на удовлетвореността на служителите, опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък от дейността, както и приноса към обществото и към региона на гр. Девин.

Документът е изработен по утвърдената световна методология на Global Reporting Initiative (GRI) за оценка на дейностите и въздействията, свързани с устойчивото развитие и е изготвен в партньорство с консултантската компания denkstatt България.

Някои от ключовите постижения на „Девин“ през 2019 г.:

Околна среда

 • За всеки литър произведена напитка, „Девин“ отбелязва намаление на употребата на ресурси до 1,46 литра вода, 41 кВтч енергия, както и 5,4% намаление на въглеродния отпечатък спрямо 2018 г.;
 • През 2019 г. компанията събира разделно и предава за оползотворяване 91,5% от отпадъците, генерирани при производствените процеси;
 • Внедрена е още една независима система за мониторинг на околната среда около изворната вода DEVIN – пчелни кошери;
 • 80% от стратегическите доставчици на „Девин“ се регистрират за сертификата EcoVadis - международна платформа за предприятия, които са ангажирани в областите корпоративна социална отговорност (CSR) и устойчивост.
 • Над 55% от доставчиците на компанията са от района на град Девин, а всички стратегически партньори на компанията са разположени в радиус до 500 км.
 • През 2019 г. като участник в колективната система на „Екопак България“ компанията спестява 1 492,2 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент на СО2 тонове. Това прави 5 529 216 км емисии (изчислени в еквивалент на изминати километри с кола).
 • В партньорство с „Екопак България“ АД:

-       22 732 дървета са спасени от изсичане;

-       спестени са 24 893 млн. кВтч електроенергия, 55 570 куб. м вода и 9 295 барела петрол;

-       обемът на депонираните отпадъци на градските депа е намален с 6 994 куб. м.

Общество

 • През 2019 г. „Девин“ внася близо 19 млн. лева данъци и такси към държавата и по този начин се явява най-големият данъкоплатец от целия регион.
 • „Девин“ лансира образователна програма „защитена специалност“ за ученици в гр. Девин в партньорство с професионалната гимназия.
 • През 2019 г. компанията дарява 712 549 бутилки (668 015 литра вода) в цялата страна за каузи, бедствия и насърчаване на култура на здравословна хидратация.

Служители

 • „Девин“ прилага световно утвърдена методология за измерване на организационната култура и ангажираността на служителите: индекса Great Place to Work.
 • Осигурява средно 15,4 часа обучения на служител за годината, ръст от близо 7% спрямо предходната година.
 • Компанията отчита нула инциденти, довели до един или повече дни отсъствие от работа.

„Малко компании имат привилегията да осигуряват напълно натурални природни продукти за своите клиенти и потребители. Фактите казват, че нашите минерална и изворна вода се ползват с доверието и любовта на милиони български граждани вече десетилетия наред: през 2019 всяко второ домакинство купува DEVIN, а всяка секунда се изпиват над 8 литра вода с марка DEVIN. С първия си доклад за устойчиво развитие събираме на едно място всички действия и инициативи, които над петстотин наши служители в страната правят всекидневно, за да сме лидер в индустрията. Имаме сериозен ангажимент към местната общност, към околната среда и към всички потребители. Вярвам, че задаваме стандарта на индустрията по отношение на устойчивото производство и отговорния продуктов маркетинг. Няма да спрем да подкрепяме инициативи за промотиране на здравословния и активен начин на живот и ползите от ежедневната хидратация с натурални води, защото силно вярваме, че чистата вода е в основата на добрия живот и оптималното здраве“, каза Борислава Налбантова, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД.

###

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г., „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на бутилирани води в България. Изворите на водата и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – изворна, минерална и газирана вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.  

Компанията е с централен офис в София и разполага със собствена търговска и дистрибуторска мрежа с национално покритие. „Девин“ ЕАД е отговорен корпоративен гражданин, който инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Холандия и Люксембург) и Франция.

Медийни запитвания:

Драгомир Гюров

Експерт „Публични комуникации и връзки с обществеността“

„Девин“ ЕАД

+359 884 700 415

D.Gyurov@Spadel.com