СИГУРНИ ЛИ СТЕ КАКВА ВОДА ПИЕТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО?

27.07.2018

Как да проверим качеството на бутилираната вода в галони?

Данните сочат, че все повече работодатели в България осигуряват вода на служителите си като част от политиката си за грижа за персонала*. Зачестяват обаче и случаите на фалшификации от страна на недобросъвестни търговци, които бутилират и предлагат на работодателите вода с неясен произход, като нагло злоупотребяват с известни марки и с изграденото към тях потребителско доверие.

Закупуването на бутилирана вода с непроверен произход крие рискове за здравето на потребителите. Така например, водата може да съдържа бактерии; да е бутилирана от източник, различен от посочения; да не са спазени задължителните хигиенни изисквания; да няма сертификат за качество или да е с неприятен вкус поради неправилно съхранение на продукта.

Как можете да проверите качеството и произхода на водата, която купувате, за да гарантирате здравето на служителите си?

1) Винаги избирайте сигурен и надежден доставчик! Бутилираната вода на водещите производители на пазара се произвежда при спазването на най-високите европейски и международни стандарти за качество, като процесът на бутилиране подлежи на стриктен ежедневен контрол, както и на постоянни проверки от страна на компетентните органи.

2) Препоръчително е галонът да има топъл печат с логото на марката, който да е същият като логото на етикета. При фалшивите галони тези два елемента често се разминават или някой от тях липсва.

3) Желателно е да имате дългосрочно сътрудничество с доказани и проверени доставчици на вода, които подписват договор с фирмите, а също така им предлагат гаранционно обслужване и регулярна поддръжка на предоставения диспенсър за вода. Случайните поръчки, работата без договор и без наличието на документи, удостоверяващи качеството и произхода на продукта, излага на риск здравето на служителите, и не гарантира защита при евентуални инциденти.

4) Бъдете внимателни: при закупуване на вода от непроверен доставчик няма гаранции, че галоните са надеждно измити и дезинфекцирани съгласно добрите практики в сектора – при необходимата за целта температура, с подходящи препарати и в изрядна хигиенна среда.

Специалистите в бранша препоръчват да следим за посочените по-горе мерки за сигурност и да не се доверяваме на непроверени доставчици на вода. А в случай, че закупим вода със съмнително качество или установим, че някой от изброените елементи липсва, е добре да потърсим контакт с лицензиран официален доставчик на водеща марка вода, който да ни гарантира дългосрочен ангажимент чрез договор и осигуряването на качествен продукт и постоянна поддръжка.

*Данните обобщават отговорите на 90 компании, членове на Българската асоциация за управление на хора, анкетирани в периода между 4 – 14 юни 2018 г.