Секторът на безалкохолните напитки иска приоритетен достъп до материала, който се получава след рециклиране на техните пластмасови опаковки

18 юли 2023

Стремим се към 100% рециклиране на опаковките, а пътят към целта е депозитната система, казва изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова

Г-жо Величкова, като че ли няма никакво движение по дискусиите за национална депозитна система за опаковки откакто падна предишният редовен кабинет. На какъв етап са разговорите със сегашното правителството?

Доскоро несигурната политическа обстановка в страната забави процеса, но разговорите с държавните органи са подновени. Важно е всички заинтересовани страни да гледаме в една посока, за да постигнем най-бързия резултат за оптимално рециклиране на опаковките, на най-изгодна цена за България и гражданите. Накратко: За да се стартира процесът по въвеждане на депозитна система е необходим работещ парламент, какъвто вече имаме, нов закон и време от най-малко година и половина, за да се внедри системата в национален мащаб.

Ние като асоциацията, която обединява производителите на безалкохолни напитки, не сме спирали да търсим най-оптималния вариант за България. Непрестанно проучваме възможностите на глобално ниво и търсим най-ефективния модел за страната. Всички държави в ЕС са обединени от общи цели що се касае до кръговата икономика на Стария континент и са отправили поглед към новите технологии. Ние също следим всички иновации в рециклирането и преизползването на бутилки и се стремим да отсеем най-добрите и да ги поставим в локален контекст.

ЕС ви поставя в ролята на „задължена индустрия“ за постигането на резултати. Кой е най-добрият вариант за България според вас?

Точно защото ни е вменена отговорността на „задължена индустрия“, предлагаме модела „от бутилка в бутилка“, който е есенция от най-добрите депозитни системи в Европа. Най-ефективните системи са предвидили приоритетен достъп на нас, производителите, до рециклирания материал – точно защото сме задължена индустрия. Това е най-оптималният вариант според нас, за да може да се гарантира кръговият модел на опаковките с качество за контакт с храни. Именно кръговата икономика е приоритет за Европа. Натам сме се устремили всички страни-членки. Трябва да си дадем ясната сметка, че ако не се осигури този приоритетен достъп на производителите, ще се конкурираме за дефицитния РЕТ материал с много други сектори и това ще вдигне цената на производство. А оттам идва рискът и за увеличение на цената на крайния продукт за потребители.

Точно PET материалът изглежда, че се оказва най-ценен в целия свят. Как можем да спечелим от него?

PET материалът е като златото в нашата индустрия. Битката за него е напълно разбираема, защото това е единствената пластмаса, която може да се рециклира многократно и за неопределено време. Всички бутилки за безалкохолни напитки и вода отговарят на този критерии – те са 100% рециклируеми и с достатъчно високо качество за контакт с храни. Изключително важно е да запазим този материал в България и да не се допускат практики, в които ще се изнася навън. От това ще загуби само крайният потребител, защото ще внасяме дефицитна стока на по-висока цена. В България има много добре развита рециклираща индустрия, която трябва просто да бъде подкрепена и надградена.

Възможно ли е да постигнем заложените от ЕС цели и до 2029 година да събираме най-малко 90% от PET опаковките за напитки?

Според европейските цели най-късно до 2029 г. във всички страни членки трябва да се събират най-малко 90% от РЕТ опаковките за напитки и да се влага минимум 30% рециклиран материал в новите бутилки. От 2025 г., като междинна цел, събираемостта трябва да е 77%, а вложеният рециклиран материал – най-малко 25%. Въпросът не е дали ще ги постигнем – длъжни сме. Въпросът е как.

Като представител на задължената индустрия, която ежедневно „гори“ в тази тема, смея да твърдя, че имаме капацитета да постигнем много добри резултати като водещи в този процес. И ако държавните органи ни се доверят и продължим диалога заедно, сме оптимисти, че ще можем да се справим. Дори и да се забавим малко, ще има толеранс от страна на Европейската комисия, за да завършим процеса. Нуждаем се единствено от законодателна рамка, която да обедини всички заинтересовани страни с поглед към едно по-екологично бъдеще на България.Разбира се, и от институционална подкрепа за изграждане на нови мощности за рециклиране на материал, годен да се ползва за контакт с храни.

Кои са ефективните депозитни система, от които трябва да взимаме пример?

Вече над 10 държави в ЕС са изградили свои депозитни системи и това ни дава преимуществото да вземем най-ефективните практики. Но няма една система, която да можем да копираме едно към едно. Винаги трябва да се взима предвид локалният контекст – спецификите на българския пазар и потребител. Търсим най-добрите примери, които да можем да приложим в България. Много добри резултати дават Скандинавските държави, има и много отлични примери в новоустановените системи, като например в Словакия. В някои държави ключово се оказва колаборацията на правителството с индустрията – като в Литва. Там само за година се удвояват стойностите на рециклирания материал. В Словакия пък обезпечават приоритетен достъп на индустрията до материала и отчитат много бързи резултати по събираемостта.

С новия регламент за опаковките, който в момента е една от горещите теми в ЕС, Европа приоритизира кръговата икономика и по-ефективното ползване на рециклирания материал на Стария континент. Постижимо ли е да има изцяло кръгови опаковки?

Дискусията около европейската директива за опаковките в полза на кръговата икономика в Европа е буквално една от „горещите теми“ в момента в Европейския парламент. Много интензивно се дебатира този регламент, защото ще има пряко въздействие върху всички членки на ЕС.

Една от най-дискутираните точки в него е увеличаването на процента на рециклиран материал. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки изцяло подкрепя това решение, защото напълно съвпада с нашите амбиции и цели. Още преди да се направят промените, ние вече се бяхме устремели към изцяло кръгови опаковки – при нас крайната цел е рециклираният материал да е 100%. Целта в Европа е една – кръгова икономика.

Депозитната система ли е единственият път към кръговата икономика?

Не е единственият, но е най-прекият и бърз път, а за България – единствен шанс да се справим навреме с целите. Чрез депозитната система за опаковки се събира най-чистият материал, който най-бързо и лесно се рециклира за използване в кръгов модел. Резултатите в над 10 държави с депозитни системи говорят сами за себе си – само за година средната събираемост на опаковки става около 90%. Време е България да се включи в тази положителна статистика и да превърне кръговата икономика в реалност. Трябва да интегрираме работещ механизъм, чрез който материалът да бъде събиран, рециклиран и влаган обратно в производството у нас.

Какво трябва да знаят българите за бъдещата депозитна система? Каква е тяхната роля в целия процес?

Участието на всеки един човек е много важен за постигането на добри резултати. Депозитната система не е просто хвърляне на бутилки. Тя има икономически смисъл и стимул за потребителя. От една страна всеки потребител ще получи определена депозитна сума, след като върне бутилката на определените места, но от друга страна ще бъде пряк участник в едно по-екологично бъдеще.  Интересното е, че за някои държави като Словакия, над 60% от потребителите се мотивират повече от идеята да опазват природата, отколкото от сумата по депозита. Всички ние сме обитатели на планетата Земя и от нас зависи да я опазим чиста – веднъж с малко стъпки, друг път с грандиозни проекти.

Каквото зависи от нас и нашите партньори, ще бъде направено. Докато чакахме да се върне политическата стабилност и отново да заработи парламентът, предприехме междинни стъпки за увеличаване на събираемостта. Така например организациите за оползотворяване на отпадъци инициираха чудесна зелена инициатива по пътя към депозитната система и поставиха над 2000 нови жълти кошчета за разделно събиране на пластмасови бутилки до 3 литра из цялата страна. На този етап е важно да продължим в общ диалог всички заедно – заинтересованите страни под егидата на МОСВ. Важно е и обществото да прегърне идеята и да се включи активно в рециклирането.

Какво е депозитна система за опаковки

Депозитната система е схема, при която при покупката на продукт клиентът плаща допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката. Тази сума му се възстановява при връщане на празната опаковка на мястото за обратно събиране – по традиция заложено най-вече в обектите на търговците на дребно. Модерната депозитна система използва кодово-базирани решения, които отчитат приемането на празните опаковки. В обхвата на депозитните системи влизат пластмасови и стъклени бутилки и алуминиеви кенове. А за държава като България, в която все още масово се изхвърлят точно такива опаковки и в контейнерите за битови отпадъци, надеждите на индустрията са депозитната такса да послужи като атрактивен финансов стимул за гражданите.

КАТЕГОРИИ