ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - ПУБЛИКУВАН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МЗ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2015

В допълнение към становището на седем асоциации от хранително-вкусовата промишленост, с което браншът изрази категоричното си становище против предлагания от Министерството на здравеопазването проект на Закон и въвеждането на данък върху храни, АПБНБ предоставя допълнителна аргументация към позицията на безалкохолната индустрия по оповестения за публично обсъждане законопроект.

Вижте приложения документ