ПОВЕЧЕ ПЛАСТМАСА, ПОВЕЧЕ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ, ПОВЕЧЕ РАЗХОДИ

14.12.2018

Брюксел, 4 Декември 2018; Проучване, проведено от PricewaterhouseCoopers за Европейската индустрия за безалкохолни напитки (UNESDA) и Европейската федерация на бутилираните води (EFBW), очерта значителната екологична и икономическа цена при прилагане на предложеното от Европейската комисия задължение за трайно прикрепени капачки на бутилките за напитки (член 6 от SUP Директивата).

Двете индустрии поддържат призива си за фокусиране на ресурсите за подобряване на системите за събиране; Всъщност, както се предлага и в анализа на Комисията за SUP Директивата, най-ефективният начин за намаляване изхвърлянето на отпадъци е увеличаването събираемостта на бутилките и капачките. EFBW и UNESDA настояват за възможност да докажат, че целта на Комисията може да бъде най-добре постигната чрез подходяща инфраструктура за управление на отпадъците и кампании за повишаване на осведомеността на потребителите до 2025 г.

Докладът на PwC идентифицира значителна екологична тежест, като оценява, че изискването за трайно прикрепени капачки ще доведе до повече от 50 000 до 200 000 тона допълнителна пластмаса за производство на бутилки за напитки в зависимост от необходимите технически промени (т.е. по-тежка капачка или по-тежка капачка и бутилка). Това ще обезсмисли повече от пет години на напредък, постигнат от индустрията в "олекотяване" бутилките за напитки с цел намаляване съдържанието на пластмаси. Освен това в доклада е оценено, че въвеждането на трайно прикрепени капачки ще доведе до 381 милиона килограма еквивалент на CO2, което съответства на 244 милиона допълнителни автомобили по улиците.

Докладът подчертава очакваното преустановяване, което ще засегне около 1,350 производствени линии за бутилиране в Европейския съюз, изискващи разходи от минимум 2,7 милиарда евро (достигащи до 8,7 милиарда евро) за адаптиране на бутилиращите линии, отклоняващи фокуса на вниманието и ресурсите от приоритета за подобряване моделите и схемите за разделно събиране и последващо оползотворяване на ценния материал. Разходите, оценени от PwC, включват разходи за капиталови инвестиции, както и значителни загуби на производителност и преустановяване на дейност, в периода на преструктуриране на линиите.

Коментирайки доклада, UNESDA и EFBW заявиха: "Нашите индустрии използват рециклируеми материали за опаковките си, които са ценни и трябва да им бъде даден втори живот. Ние сме твърдо решени да увеличим събираемостта на опаковките и да спрем изхвърлянето на нашите пластмасови бутилки и техните капачки. Този доклад засилва сериозната ни загриженост по отношение на предложението на Европейската комисия по член 6. В условията на липса на оценка на въздействието на предложението за задължителни трайно прикрепени капачки, докладът на PwC идентифицира също непредвидени и значителни екологични и икономически разходи, свързани с повишената употреба на пластмаси и емисиите. Мярката рискува да разсее вниманието от най-належащите проблеми - подобряване на системите за събиране“.

Към момента няма създадени технологии, които да гарантират безопасността и одобрението на потребителите, осигурявайки, че трайно прикрепените капачки няма да компрометират интегритета на нашите продукти. Считаме, че е от решаващо значение да работим в партньорство, за да подобрим сегашните системи за събиране на отпадъците едновременно на бутилки и техните капачки, за да постигнем обща ни цел за събиране на 90% и да избегнем скъпи, сложни и неефективни мерки. Опитът в страни като Дания и Германия доказа, че е възможно да се постигне повече от 90% събиране на бутилки и капачки.”