ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

22.03.2021

Неизменна част от природата ВОДАТА по своята същност представлява самия живот. Водата е безценен дар, който е в основата на дейността на нашата индустрия. Обединени заедно в дългосрочен ангажимент за устойчивост компаниите – членове на Асоциацията, отбелязват СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ, който тази година поставя акцент върху това как се оценяване водата и какво е значението й за всеки един от нас.

Натуралните минерални и изворни води са част от вековното европейско и национално наследство. За нас - производителите на бутилирани натурални води, това наследство ни мотивира допълнително в усилията да бъдем лидери в устойчивостта и да подкрепяме амбицията на Европа за въглеродно неутрален континент и водещ в опазването на биологичното разнообразие. Членовете на АПБНБ, както и производителите на натурални минерални и изворни води в цяла Европа, имаме дълга история в защита на източниците, с цел да гарантираме естествената чистота на нашите води. Пазители на водоизточниците и заобикалящите ги водосборни райони в продължение на много години, отвъд тях ние също така, сме пионери в прилагането на кръгов модел, в създаването и финансирането на схеми за разделно събиране на опаковки и използването на напълно рециклируеми опаковъчни материали.

Председателят на АПБНБ, председател на ТПК Михалково и изпълнителен директор на Михалково АД г-н Димитър Дългъчев приветства индустрията и сподели „Ние сме ангажирани да доказваме стабилната лидерска позиция на индустрията в опазването на околната среда, с присъщата ни отговорност да продължаваме да прилагаме най-добрите практики в опазването на водните ресурси.“ От извора на живота, при създаването на продукта, през целия му жизнен цикъл, а и след това, компаниите, които формират облика на индустрията в България, нашите членове, градят своите успехи с отговорност към опазването на националното природно богатство и ежедневна коректност, лоялност и ангажираност към своите клиенти и партньори, към българското общество.

По повод на Световния ден на водата президентът на Natural Mineral Waters Europe г-жа Мюриел Лиенау отбеляза: „Водата подхранва живота. Подхранва всеки човек и всяка екосистема, която ни заобикаля. Водата е най-важният фактор за нашето здраве и благополучие. Без нея тялото и умът ни не биха функционирали. Водата е ценен ресурс и нашата обща отговорност е да я опазим и спасим.“

С признание за важността на опазването на количеството и качеството на водата, нашите членове - бутилировачи на води, производители на безалкохолни напитки, сокове и нектари, прилагат устойчиви практики, така че да осигурят опазването и използването на водните ресурси от бъдещите поколения. Докато правим своите избори и планове за това как ще изглежда нашето бъдеще, ние сме и ще продължим да бъдем надежден партньор, който помага за постигне на здравословно, устойчиво екологично възстановяване и сме готови да поемем нашата споделена отговорност.