ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА СОКОВЕ И НЕКТАРИ ОТ ПЛОДОВЕ ОТ 13.11.2013 Г. И ПОСЛЕДВАЛИЯ МЕДИЕН ИНТЕРЕС

14.11.2013

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, като представител на индустрията, счита за уместно да бъдат направени някои уточнения за естеството на промените и дата от която те влизат в сила:

Един от акцентите в прес-съобщенията и медийните публикации бе забраната за влагане на захар в соковете от плодове. Считаме за уместно да направим уточнението, че след изтичане на крайния срок на преходния период за транспониране на европейската директива – 28.10.2013 г. отпадна съществуващата много ограничена възможност за добавяне на захари в сокове, различни от соковете от круши и грозде, в минимални количества за регулиране на киселия вкус или за подслаждане.

Както в Директивата, така също и българската Наредба дава възможност пуснатите на пазара или етикетирани преди 28.10.2013 г. сокове, съответстващи на изискванията на законодателството до приемането на последните промени, да продължат да се предлагат на пазара до 28.04.2015 г.

В този контекст под заглавията „От 28 април 2015 г. захарта се заличава от списъка на разрешените съставки за сокове от плодове“ следва да се разбира, че след посочената дата – 28 април 2015 г. на Единния европейски пазар, част от който е българския, няма да има сокове, в които да бъде добавена захар дори и в минимални количества. Иначе и към момента на пазара се предлагат сокове, в които не се съдържат добавени захари и това не е новина за потребителя, тъй като производителите отдавна ползват хранителната претенция „без добавена захар“ при етикетиране на продуктите, в които тя не е вложена.

За коректното информиране на потребителите е предоставена възможността етикетите на соковете да съдържат информация, че „от 28 април 2015 г. соковете от плодове не съдържат добавени захари“ , което обозначение следва да се поставя на етикета в същото зрително поле, където е обозначено наименованието на продуктите. Тези надписи могат доброволно да бъдат поставяни на соковете до 28.10.2016 г.

Във връзка със забраната за добавяне на захар и в отговор на коментарите в социалните мрежи, че  тя се подменя с използването на подсладители, Асоциацията акцентира вниманието на читателите, че и преди промяната и след това влагането на подсладители в соковете не е разрешено.

Използваме възможността да обърнем внимание на потребителите, че с наименования съдържащи думата сок, най-популярните от които са напр. сок от плодове и сок от плодове от  концентрат, могат да се обозначават само напитки, които отговарят на изискванията на наредбата. Това важи и за използване на наименованието нектар.

Индустрията приветства измененията в наредбата, с които се постигна терминологична прецизност, за която настоявахме и при приемането на предходни изменения в Наредбата. Ние държим потребителите да са коректно информирани и да могат лесно да разграничават отделните видове напитки – соковете от плодове, нектарите и плодовите напитки, в които се влагат сокове от плодове или екстракти от растения в определени количествени съотношения. Коректното етикетиране, вкл. посочването на процентното съдържание на сока от плодове в плодовите напитки, и предпазването на потребителите от заблуда винаги е стояло като приоритетна задача на Асоциацията и нейните членове. В тази връзка ние благодарим и разчитаме на партньорството на медиите за обективно представяне на информацията за произвежданите и предлаганите на пазара напитки и апелираме българските потребители да ползват обозначаваната от производителите информация при своя избор.

Тъй като в част от медийните публикации присъства информация, че „в наредбата е направено и разграничение между сок от изстискани плодове и такъв от концентрат“ бихме искали да уточним, че и до приемането на промените в българското законодателство, както и в европейското са определени специфични наименования за отделните видове сокове, вкл. соковете от плодове от концентрат, концентрираните сокове от плодове и т.н. С приетите изменения този списък се разширява с добавянето на продуктовата категория „сок от плодове, екстрахиран с вода“. И за да се избегнат евентуални неточни интерпретации или внушения Асоциацията обръща внимание, че  соковете от плодове от концентрат се приготвят по начин, който гарантира запазване на съществените физични, химични, органолептични и хранителни характеристики на сок с добро качество, произведен от същите плодове.