ИНИЦИАТИВАТА “КРИСТАЛНО ЧИСТИ” ЩЕ ИЗГРАЖДА ЛИДЕРИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

27.04.2017

За ясни правила и ангажименти към обществото срещу сивата икономика и безотговорното говорене настояват компании от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки

  • АУБ и Университетът Харвард ще разработят образователни програми по устойчиво развитие, финансирани чрез инициативата.
  • Над 85 млн. лв. данъци, такси и осигуровки са платили през 2016 г. компаниите, подкрепящи инициативата.
  • Качеството, вкусът и марката са най-важните фактори, които определят избора на бутилирана вода. Цената остава на пето място.

Старт на инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ дадоха днес 8 компании, членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (AПБНБ). Партньори на инициативата са Омбудсманът на Република България Мая Манолова, Комисията за защита на потребителите и Асоциацията „Активни потребители“.

Целта на инициативата е да се въведат правила и контрол, които да ограничат сивия сектор и безотговорното говорене по темата за водата, жизненоважна за всеки.

Инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ е израз на убедеността на подкрепящите я, че икономическото развитие на България и зрелостта на обществото зависят от ангажираността и приноса на всеки гражданин.

„Компаниите в Асоциацията от години следват най-високи международни стандарти в своята дейност“, заяви изпълнителният директор на Асоциацията Жана Величкова. За миналата година само компаниите, инициатори на КРИСТАЛНО ЧИСТИ, са внесли в държавната хазна над 86 млн. лв. данъци, такси и осигуровки. За екологична отговорност са платили над 2,5 млн. лв. Инвестициите им в дарения за социални каузи надхвърлят 750 000 лв. За развитие на служителите си тези компании са инвестирали над 1,2 млн. лв. Направените инвестиции в икономиката на България само за последните 5 години надхвърлят 130 млн. лв.

„Инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ е нашата допълнителна гаранция за сигурността, здравето и спокойствието на нашите потребители. Ако не е ясно кой носи отговорността, ако производителят не е ясен, доверието пада и клиентите ни ограничават потреблението си“, допълни г-жа Величкова.

Тя допълни, че потребителите искат гарантирано качество, ясни стандарти и отговорност, постоянен контрол - най-доброто за себе си и за семейството си. Направено през октомври 2016 г. по поръчка на Асоциацията онлайн изследване сочи, че качеството, вкусът и марката са най-важните фактори, които определят избора на бутилирана вода. Цената остава едва на пето място. „Що се отнася до най-важния мотив за изграждане на доверие в една компания, за почти всички участници това е гаранцията за качеството на продукта. По степен на важност следват постоянството в качеството и постоянният контрол, осъществяван от самата компания. 83% от потребителите се доверяват на компании с наложени марки на пазара“, обясни Юлиян Добрев, изпълнителен директор на агенцията, направила маркетинговото изследване BluePo!nt.

“Подкрепяме инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ като израз на ангажимента ни към българските потребители. Нашата цел е да наложим спазването на най-високите стандарти за качество и прозрачност в бизнеса като норма за сектора и за цялата икономика“, заяви Томас Кренбауер, Изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД. Той изложи основните принципи на инициативата: ясни правила за правене на бизнес; ясни стандарти за качество; ясни социални ангажименти към служителите и ясна отговорност към българското общество.

Изпълнителният директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани Светослав Атанасов обясни присъствието на компанията сред инициаторите на КРИСТАЛНО ЧИСТИ така: „Системата на Кока-Кола е доказала, че е достоен корпоративен гражданин на България. Още доказателства за това даде Докладът за социално-икономическото въздействие на Системата, разработен от екипа на проф. Итън Капщайн от Принстънския университет. Ще дам няколко факта, от които става ясно защо подкрепяме инициативата. Пряката и косвената добавена стойност, генерирана от системата на Кока-Кола в българската икономика само за 2015 г. възлиза на 553 милиона лева. Около 20 000 заети са свързани с дейностите на Кока-Кола в България. Всяко 1 работно място в системата на Кока-Кола осигурява още 8 работни места в българската икономика“.

Инициаторите на КРИСТАЛНО ЧИСТИ поемат пореден реален ангажимент към бъдещето на България. Компаниите ще инвестират в създаването на образователни модули по устойчиво развитие. „Ще намерим, вдъхновим и развием младите хора, които ще работят за устойчивото развитие на България. Участниците в програмите ще бъдат избирани по най-строги критерии от авторитетно жури. Програмите ще бъдат разработени с преподаватели и специалисти от Центъра за здраве и околна среда към Университета Харвард“, обясни д-р Милена Николова, преподавател по маркетинг и потребителски нагласи в Американския университет в България.

„Ние ще им предоставим възможности за бъдещо професионално развитие и ще подкрепим служителите си, които биха искали да се развиват в тази област, което ще е дългосрочна инвестиция за цялото общество“, допълни г-н Кренбауер.

За Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

АПБНБ представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки и бутилирани води в България повече от 20 години. Учредена през 1996 година, АПБНБ е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (EFBW), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA).  Асоциацията е признат и утвърден  отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Основна цел на Асоциацията е да бъде глас на бранша пред обществото, да участва активно в развитието и внедряването на политиките по широк кръг икономически, технически, търговски и екологични въпроси.

За повече информация:

Анелия Бъклова,

PR Consultant

V+O Communication

a.baklova@vando.bg

M:+359888427069