EFSA ЩЕ ДАДЕ НАУЧНО ОБОСНОВАНА ПРЕПОРЪКА ЗА ПРИЕМ НА ДОБАВЕНИ ЗАХАРИ В ХРАНИТЕ

24.03.2017

Днес, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) потвърди, че ще работи върху установяването на безопасни препоръчителни максимални нива за дневен прием на добавени захари.

Научното становище се очаква да бъде публикувано в началото на 2020 година. EFSA трябва да установи стойносткоято не води до неблагоприятни за здравето ефекти и която е научно обоснована и отчита дневния прием на добавени захари от всички източници. Две обществени консултации са планирани да се състоят през 2018 и 2019 година.

Припомняме, че през 2016 година, 5 северни държави (Швеция, Финландия, Норвегия,Исландия и Дания) отправиха искане към EFSA да установи референтна хранителна стойност за добавените захари.

Под «Добавени захари от всички източници» се включват: захарозата, фруктозата, глюкозата, както и глюкозния сироп, високо-фруктозния сироп, и други захарни продукти, консумирани самостоятелно или добавени по време на обработката и производството на храната.

Неблагоприятните за здравето ефекти, които ще бъдат разгледани са: телесното тегло, непоносимост към глюкоза и инсулинова чувствителност, диабет тип 2, рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, както и зъбен кариес. Своите оценки EFSA ще направи за население в общо добро здравословно състояние, включително деца, подрастващи, възрастни и хора и в напреднала възраст. Становището на EFSA има за цел да напътства Държавите членки при определянето на препоръки за прием на добавени захари и разработването на ръководства за физиологични норми за хранене на населението.

ОСНОВАНИЕ:

През 2010, EFSA публикува свое Научно становище за референтния хранителен прием на въглехидрати и хранителни фибри, които включват и захарта. По това време, налични доказателства бяха недостатъчни за да бъдат определени максимални дневни нива на прием за захари общо и за добавени захари. От тогава са се появили нови научни доказателства. Също така, нараства общественият интерес към влиянието на консумацията на съдържащи захар храни върху човешкото здраве.