„ДЕВИН“ ЕАД Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ В СЕКТОРА НА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ, КОЯТО ПОЛУЧАВА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ GREAT PLACE TO WORK®

27.05.2021

„Девин“ ЕАД стана първата българска компания сред производителите на бутилирани води, сертифицирана по стандартите на Great Place to Work® – международна организация за проучвания и консултиране. В над 60 страни по света тя сертифицира компании като отлично място за работа, като извършва подробни допитвания сред служителите и одит на корпоративна култура и условията за работа. В момента само други две компании в България имат такъв сертификат, който се счита за „златния стандарт“ при оценяването на работодателската марка.

„Радвам се, че можем да разкажем за това постижение, защото то означава много – организациите с подобно отличие гарантират работна среда, основана на доверие, уважение, честност, общност и гордост от принадлежността към екипа и общите ценности. Да бъдем отлично място за работа се дължи на факта, че екипът ни е фокусиран, всеотдаен и несломим, дори през безпрецедентните времена на изминалата година и промените, които заедно осъществяваме“, споделя Борислава Налбантова, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД.

„Девин“ ЕАД прави първото си проучване по методиката Great Place to Work® през 2018 г., а второто – през 2020 г., като отбелязва ръст от 11% в общото ниво на доверието на служителите в компанията.  

„Всички служители бяха поканени да дадат своята обратна връзка чрез подробен онлайн въпросник, покриващ следните области: ниво на доверие в мениджмънта, комуникация със служителите, практиките при задържане и наемане на нови служители, обучението и развитието на персонала, равнопоставеността и благополучието на служителите. В допълнение се прави и обстоен външен одит на практиките в компанията спрямо служителите. Само компаниите, достигнали общ индекс на доверието над 70% по петте основни фактора, измервани в проучването: доверие, уважение, справедливост, гордост и колективен дух, могат да кандидатстват за престижния сертификат, но за нас най-ценната награда остава доверието на хората ни“, казва Таня Младенова, директор „Човешки ресурси“ на „Девин“ ЕАД.

Great Place to Work® изследва детайлно всички аспекти на работната среда от гледна точка на служителите и мениджмънта: нивото на доверие; вътрешната комуникация, компенсациите и обезщетенията за служители, практиките при наемане на хора; възможностите за обучение и развитие; разнообразието, приобщаването и равноправието в екипите. Методологията е известна под името Trust Model © (Модел на доверието).

За повече от 30 години дейност на организацията в цял свят сертификатът Great Place to Work® се утвърждава като най-високото международно отличие за работна среда, основана на ценности, доверие и резултати.

В сътрудничество с Great Place to Work® изданието Fortune редовно публикува класация на най-добрите места за работа по света. Сред тях се открояват имена като Google, Hilton, IKEA, American Express и Twitter.

### 

 За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на бутилирани води в България. Изворите на водата и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.  

Kомпанията е с централен офис в София и разполага със собствена търговска и дистрибуторска мрежа с национално покритие. „Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

 Медийни запитвания:

Драгомир Гюров

 Експерт „Публични комуникации и връзки с обществеността“

 „Девин“ ЕАД

 +359 884 700 415

 D.Gyurov@Spadel.com

Даниела Божинова

Старши пиар експерт

 „Интеримидж“ ЕООД

 +359 89 666 35 97

 daniela.bojinova@interimage.bg