АПБНБ ПРИВЕТСТВА СВОЯ НОВ ЧЛЕН ФИЛИКОН-97 АД

31.05.2018

От името на всички свои членове, АПБНБ има удоволствието да приветства ФИЛИКОН-97 АД за редовен член на Асоциацията. Вярваме, че успешното ни сътрудничество ще генерира допълнителни предпоставки за благотворно и устойчиво развитие на сектора.

ФИЛИКОН-97 АД е водещо предприятие в българската хранително-вкусова промишленост. Като една от най- големите консервни фабрики, има утвърдени традиции в производството на консервирани храни и плодови сокове. 

Компанията разполага с висококвалифициран екип и атрактивна визия. Хранителните продукти и напитки под техните марки са добре познати с отличното си качество, вкус и чисти суровинни материали и се изнасят в повече от 60 страни по света.

АПБНБ пожелава на екипа на ФИЛИКОН-97 АД нови перспективи и продължаващи успехи в бизнеса.