АПБНБ ОТНОСНО ОПОВЕСТЕНО ОТ ORB MEDIA АМЕРИКАНСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА МИКРО-ПЛАСТМАСИ В БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ

19.03.2018

В скорошно американско проучване, поръчано и публикувано от Orb Media, и впоследствие тиражирано в медиите се казва, че бутилирана вода от няколко големи международни марки съдържа микро-пластмаси.

Въпреки, че в проведеното по поръчка на въпросната организация проучване, не е включена нито една марка българска бутилирана вода, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, представляваща над 70% от пазара в сектора, счита за свой дълг да отговори на разпространените твърдения и да се разграничи от създаваните внушения, подчертавайки, че здравето и безопасността на потребителите са основен приоритет за индустрията.

Бутилираните води в България са строго регулирани от законодателството на ЕС в областта на храните.

Спазвайки най-високите производствени стандарти, членовете на Асоциацията прилагат постоянен вътрешен и външен контрол, като извършват регулярни тестове в собствени и във външни акредитирани лаборатории, гарантирайки че потребителите получават безопасни продукти с безкомпромисно качество от всички категории, включително натурални минерални, изворни и трапезни води. Аналитичният контрол на производителите надхвърля десетки, а за някои показатели - стотици пъти, определената по нормативна уредба задължителна честота. Контролът се извършва при източника, в процеса на бутилиране, на използваните опаковки и на готовата продукция и включва анализ на състава, на комплекс от физико-химични, микробиологични, органолептични и радиологични показатели (средно над 35 – само за водата). На секторно равнище всяка година производителите в Европа провеждат повече от един милион анализи на качеството на водите. В допълнение, независими анализи се провеждат и от различните компетентни институции. Бизнесът влага системни инвестиции и в опазване на природния ресурс – находищата на вода и околната среда.  

Що се отнася до проучването на Orb Media, Асоциацията не е в състояние да го коментира, поради липсата на подробни резултати и неяснотата относно използваната методология за тестване. Проучването не е било подложено и на верификация, което означава, че нито един изследовател не е имал възможност да провери и да потвърди дали в действителност при провеждането му са спазени правилните критерии.

Преди да се правят каквито и да било изводи е изключително важно да са налице гаранции за прилагане на стабилни и стандартизирани методи за изпитване и анализ, още повече като се има предвид, че основен източник на частици микро-пластмаси е въздухът.

С подобаваща отговорност и в сътрудничество с научната общност индустрията следи темата отблизо, данните по която са все още ограничени, а заключенията от изследванията са различават до степен на пълна противоположност. В тази връзка отбелязваме, че изнесената от Orb Media информация, противоречи на резултатите от друго задълбочено проучване, публикувано в периодично авторитетно научно издание "Изследвания на водата" * през м.февруари 2018 г., не пораждащи безпокойство за качеството на бутилираните води. Смятаме, че са необходими допълнителни проучвания по темата и изследвания на компетентните научни органи в областта, които да подкрепят индустрията в опитите й да предложи на потребителите най-качествените продукти в световен мащаб.

______________________________________________________________________

* сп. Water Research – бр. 129 от 01 февруари 2018 г., стр. 154-162