Ако разпоредбите за натурални минерални и изворни води в законопроекта за храните бъдат приети в приетия на първо четене вид, в следващите три години ще бъдат поставени под риск преки инвестиции в размер на над 40 млн. лв. и над 1000 работни места. Общите загуби за държавния бюджет ще бъдат над 57 млн. лв. Непреките отрицателни въздействия на законопроекта ще бъдат двойно по-големи.

Това са част от изводите в оценката на въздействието, изготвена от доц. Красен Станчев, съосновател и председател на УС на Института за пазарна икономика и управител на KC2.

Текстовете в законопроекта за храните, които се отнасят за минералните и изворните води, бяха приети на първо четене от парламента без да имат оценка на въздействието. Такава оценка е правена за нотифицираните през 2016 г. в ЕК текстове, които обаче се различават съществено от тези в сега разглеждания документ.

„Фискалните ефекти от новите разпоредби задължително трябва да се вземат предвид при приемането на нови закони. Те не са пресметнати от вносителя на законопроекта. Не са анализирани и другите стопански ефекти“, коментира доц. Станчев.

Гласуваните на първо четене текстове допускат повече от един бутилировач на едно находище за минерална вода; неточните определения в тях въвеждат нови правила в брандирането на изворните води, според които водеща роля върху етикетите ще имат източниците на бутилиране вместо досегашните добре познати търговски марки; въвеждането на общото понятие „извор“ вместо „находище“ за минералните води и „подземно водно тяло“ за изворните означава, че различни бутилиращи фирми ще функционират на пазара под едно и също търговско име.

Анализът на доц. Станчев показва, че това ще се отрази негативно на работата на действащите сега бутилировачи, ще забави разработването на нови находища и в крайна сметка ще постави целия отрасъл под риск.

Вместо да продължи концесионирането при установените правила, което би могло да създаде възможности за разработване на повече находища, да доведе до още по-силна разпознаваемост на българските марки бутилирани води и следователно да доведе до общ обем на продажбите до около 900 млн. лв. за следващите десет години, парламентът може да спре развитието на сектора.

Няма как това да не предизвика непредвидени и отрицателни въздействия за държавния бюджет, се казва в оценката. Причина за това ще бъде загубата на инвестиции. Важни последица е и реакцията на потребителите, чиито интерес и право на информиран избор, ще бъдат нарушени.

Количественият анализ на за сектора за бутилиране на минерални и изворни води сочи, че инвестициите на фирмите, членуващи в Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), само за 2016 г. дават положителен бюджетен ефект от 85,5 млн. лв. Тези фирми представляват около 70 % от сектора. Заетите в тях работници и служители през 2016 г. са 2040.

Общият размер на техните инвестиции за периода 2012-2016 г. е над 130 млн. лв. или средно по 26 млн. лв. на година. За предходния период (2007-2011 г.) всички инвестиции в сектора са били средно по 40 млн. лв. на година.

Ако се включат приватизационните сделки и смяната собствеността след това, може да се предполага, че в отрасъла за инвестирани над 1 млрд. лв. през последните 25 години. От тях вероятно половината са инвестиции в проучвания на находищата и качествата на водата, разширяване на производството и маркетинг на бутилираната вода. Другите 500 млн. лв. са инвестиции, включително чуждестранни, за придобиването на предприятията и марките.

Когато се отчетат съотношенията между фирмите, които АПБНБ представлява, и целия отрасъл, могат да се предвидят преки и непреки въздействия от прилагането на новите разпоредби на закона за храните, ако те бъдат приети в сегашния им вариант.

Преките въздействия на законопроекта за първите три години след приемането му ще бъдат сумарна загуба на инвестиции от приблизително 48 млн. лв. Непосредствените работните места под риск са 1060 за целия отрасъл.

Приходите в бюджета под риск за третата година след приемането на законопроекта ще бъдат в размер на 57 млн. лв. Това включва постъпления по линия на ДДС, мита и акцизи, преки подоходни данъци и социални данъци (НОИ и НЗОК).

Разглежданата част от законопроекта поставя под риск не само целия сектор на бутилирани минерални и изворни води, но и икономиката свързана с тях - т.е. инвестициите плюс т.нар. преки и предизвикани ефекти.

Ние, създателите на инициативата "Кристално чисти", отстояваме принципите на устойчиво развитие, прозрачност в бизнеса и честност в отношението ни към потребителите. 

За нас това означава: ясни правила, ясни стандарти за качество, ясни ангажименти към нашите служители и ясна отговорност към българското общество.

Ние предлагаме на пазара продукти с доказано качество и произход, които от години са любими марки на милиони български потребители.

Ето защо е наш дълг да отговорим на тиражираните в медиите фалшиви новини и откровени лъжи, заблуждаващи потребителите, обществото и представителите на държавната власт. 

За прочит на целия документ, моля вижте приложения документ.

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е последователна в своето разбиране, че българският потребител трябва да има достъп до вода с доказани питейни качества, както и до богатото разнообразие на естествени източници, с които страната ни е дарена. Ние не противопоставяме видовете води, за да не ограничаваме информирания и многообразен избор на нашите потребители. Компаниите, членове на Асоциацията, доказват от години своята ежедневна грижа за здравето на потребителите. Нашите членове носят отговорност към потребителите чрез предоставяне на продукти с безкомпромисно качество от всички категории, включително натурални минерални, изворни и трапезни води; системни инвестиции в мониторинг и опазване на природния ресурс, и дългосрочен принос към развитието на икономиката и подобряването на бизнес климата в страната. Спазвайки най-високите стандарти за производство и качество на продуктите, прилагайки постоянен вътрешен и външен контрол, и следвайки ясни принципи и добри производствени практики, ние сме извоювали репутацията си на компании, отговорни към обществото.

В случаи на кризи винаги сме откликвали на призиви за даряване на вода. От години сме лоялен партньор на БЧК и на държавата, като сме доставяли вода в пострадали от бедствия райони както у нас, така и в други държави.

Ако някой от регионите или населените места в страната, в които в момента водата се обявява за негодна за консумация, има нужда от нашата подкрепа, веднага бихме се отзовали с нужното съдействие.

В допълнение към становището на седем асоциации от хранително-вкусовата промишленост, с което браншът изрази категоричното си становище против предлагания от Министерството на здравеопазването проект на Закон и въвеждането на данък върху храни, АПБНБ предоставя допълнителна аргументация към позицията на безалкохолната индустрия по оповестения за публично обсъждане законопроект.

Вижте приложения документ

По повод инициативи за налагане на забрани и ограничения в търговията на енергийни напитки, изразявайки своето принципно несъгласие, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България припомня фактите и аргументите за безопасната и свободна консумация на енергийни напитки в целия свят и най-вече в Европа, които продължават да бъдат неглежирани.

На енергийните напитки не са присъщи качества, които да обосновават регулиране, различно от всички други безалкохолни напитки. Те са доказани като напълно безопасни напитки, които предлагат удобен начин за повишаване на енергийните нива и бдителност.

Опаковка 250 мл енергийна напитка съдържа обичайно почти същото количество кофеин (80 мг), както чаша кафе еспресо или чай, и по-малко от една чаша разтворимо кафе. Това е около половината от количеството кофеин, което присъства в среден размер капучино или кафе лате, свободно и масово предлагани в търговската мрежа.

Кофеинът е една от най-старателно тестваните съставки и е определена за безопасна от компетентните за храните органи по целия свят. Тя се ползва от милиони хора по света всеки ден.

Енергийните напитки са толкова безопасни, колкото всяка друга храна, която се консумира умерено. Най-често използваните съставки в енергийните напитки са кофеин, таурин и глюкоронолактон. Всичките те са били изследвани от здравните институции за тяхната безопасност и са разрешени при спазване на приложимото за храните законодателство. Отбелязваме някои от становищата на Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/, а именно:

През 2009 г. EFSA заключи в свое становище че „приемът на таурин и глюкоронолактон в нивата, които понастоящем се използват в енергийните напитки не представляват загриженост за безопасността“. В същото становище Европейският орган достигна и до заключението, че е малко вероятно глюкоронолактона да има каквото и да е взаимодействие с кофеина, таурина, алкохола или ефектите от упражнения. Нещо повече, заключиха, че допълнителни взаимодействия между таурин и кофеин на ниво диуретичен ефект са малко вероятни. До голяма степен се изключи възможността за стимулиращ ефект от таурин на нивото на централната нервна система. Поради тези причини Европейският орган по безопасност на храните постанови, че не вижда необходимост от по-нататъшно изследване на възможните взаимодействия.

Въз основа на направената задълбочена независима научна преоценка, в светлината на достиженията на науката и научно потвърдените факти, през м.май 2015, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) за пореден път потвърди безопасността на кофеина. EFSA определи, че възрастните могат да се консумират до 400 mg на ден кофеин без никакъв риск, независимо от неговия източник.

Правото на ЕС изисква всички напитки, съдържащи над 150 mg/l кофеин, да носят на етикетите си информация, че са с високо съдържание на кофеин, заедно с данните за съдържанието на кофеин, изразено в mg/100ml, така че потребителите да могат да направят информиран избор при покупката.

При отчитане на научно обоснованите становища в подкрепа на безопасността на продукта и неговите основни съставки на европейските и световни компетентни организации няма абсолютно никакво основание за налагане на рестриктивни регулаторни мерки от каквото и да е естество. Енергийните напитки са законово пуснати за продажба във всички държави членки на ЕС, включително и в Норвегия, без никакви ограничения.

Спазването на установените и задължителни за прилагане европейски принципи изисква особено отговорно поведение при дискусията за налагане на ограничителни мерки в търговията особено на продукти, попадащи в обхвата на общо приложимото европейско законодателство, оценени като безопасни и със свободен достъп до Единния европейски пазар. Забраната за свободно предлагане на пазара на продукт – енергийна напитка, съответстваща на приложимите към нея хармонизирани изисквания, само по себе си е нарушение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС. При спазване на разпоредбите на чл. от 34 до 36 от Договора за ЕС е наложена и принципна забрана за всякакъв вид количествени ограничения и мерки с еквивалентен ефект върху търговията с други държави-членки.

Същевременно, споделяйки отговорността и тревогите в обществото, безалкохолната индустрия в България и в Европа е предприела редица доброволни инициативи, основната цел, на които е да се осигури адекватна информираност на потребителя при неговия избор.

Децата, бременните и кърмещите жени представляват специфична група, за която не са предназначени енергийните напитки. Като доброволен акт на ангажимент, членовете на АПБНБ са се задължили и спазват освен задължителните нормативи, но и допълнителни правила при етикетирането, представянето и рекламата на продукта. Разполагането на етикета на предупреждения за умерена консумация, за това, че продуктът не е предназначен за специфичната група, недопускането на каквито и да е послания, насърчаващи смесването на напитката при употреба с алкохол са част от тези ангажименти. В допълнение са и доброволните ограничения на индустрията, прилагаща отговорен маркетинг и реклама. Търговски комуникации и реклами на продуктите от категорията не се отправят в медии и други канали за комуникация където зрителската аудитория е детска (под 12 години).

АПБНБ използва възможността да напомни, че подобно на всички храни, включително напитки, енергийните напитки трябва да се консумират отговорно, като част от една балансирана диета.

АПБНБ споделя мнението, че поведенческите модели сред подрастващите изискват фокуса на вниманието не само на държавните органи, но и на цялото общество, част от което сме и ние. Същевременно с това, изразяваме категоричното си становище, че не би следвало да се допускат спекулации и интерпретации по темата и търсене на причините и решенията на проблемите в отглеждането и възпитанието на децата и младите хора, фокусирано върху безалкохолната индустрия.