УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България има удоволствието да информира и покани за участие своите членове в свиканото на основание чл.17, т.2 от Устава РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе на 12.04.2024г. (петък) от 11.30 часа в Хотел ZOO София, зала Lion, намиращ се в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 6, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на доклада на УС за дейността през 2023 година и на Доклада на Арбитражния и Финансово-одитния комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2023 година;
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението и финансовия отчет за 2023 година, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
  3. Вземане на решение за допълване състава на Управителния съвет;
  4. Приемане на основни параметри за План за дейността на сдружението за 2024г. и на Бюджет за 2024 година. Определяне на размера на годишния членски внос за 2024 година;
  5. Обсъждане на въпроси, свързани с бъдещата Депозитна система за опаковки за напитки;
  6. Вземане на решение за допълване състава на АФОК;
  7. Разни.

Регистрацията ще започне в 11.00 часа пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.

 (още…)

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) бе сред партньорите на конкурса „Еко отговорна Община на България 2023“, организиран от Сдружение „BG Бъди активен“, и почетен гост на церемонията по награждаването на най-отличилите се общини. Надпревара бе част от дейностите по кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, чийто активен и основен партньор е Асоциацията.

„Бих искала да отправя искрена благодарност към целия екип на Сдружение „BG Бъди активен“, към всички доброволци, участващи в мрежата, към всички кметове и екипи на местната власт, които вече са част от инициативата и да поканя тези, които все още не са го направили - да се присъединят. Основен ангажимент на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е това да продължим да следваме общата ни визия за по-добро бъдеще - за нас и нашите деца, спестявайки ресурсите на планетата, помагайки да живеем в чиста среда и едновременно с това да работим за икономиката и хората на България. Амбицирани сме и работим да реализираме мащабния за страната ни проект, а именно изграждането на Национална депозитна система за нашите опаковки с визия, която да обезпечи постигането на тези цели“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ , по време на церемонията по награждаване на най-активните в конкурса общини.

В рамките на 7 месеца над 20 общини от страната се включиха активно в съревноваването за титлата Община #БезОтпадъци. С каузата, част от кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, се ангажираха над 350 000 граждани, които успяха да съберат 83 600 кг. отпадъци. Благодарение на инициативата десетки общини активно работиха за ангажирането на гражданите, бизнеса и НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране, чрез организиране на разнообразни кампании, събития и дейности за събиране на отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването.

От началото на кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ от 2019 г. до сега са спестени на природата над 400 тона отпадъци. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България  е съмишленик и отговорен партньор в реализирането на каузата, следвайки твърдо убеждението си, че 100% рециклируемите опаковки, използвани от индустрията за безалкохолни напитки и бутилирани води, са ценен ресурс, който не бива да бъде пропилян или превръщан в генератор на замърсяване, ако бъде изхвърлян неправилно в природата.„Устойчивостта е водещ фактор в стратегиите за развитие на компаниите от бранша, като тук се включват и използваните за нашите продукти опаковки. И това се отнася не само за големите мултинационални компании, но и за малките и средните български производители, членове на нашата Асоциация.  Ние сме лидери в устойчивостта, като всички използвани от нас опаковки, от пластмаса, стъкло и алуминий са 100% рециклируеми. Нашите амбиции обаче са да надградим тези постижения и да направим опаковките си напълно кръгови, т.е. всяка една опаковка след консумирането на напитки, които всички обичаме, да бъде събрана, рециклирана и да се превърне в нова такава“, коментира по време на церемонията Жана Величкова, в отговор на зададен въпрос във връзка с дейностите на индустрията в посока разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) ще осигури доставка на 60 000 литра минерална вода в помощ на пострадалите от наводненията райони в Община Царево. На призива на БЧК за дарение на продукти от Асоциацията откликнаха незабавно 4 бранда – Банкя, Велинград, Горна баня и Девин.

„Мислите и сърцата ни са в Царево и региона и сме на разположение да помагаме, както винаги досега. Вярваме, че солидарността и обединението са ключови в тези моменти на криза и сме готови да бъдем част от усилията за подкрепа на тези, които са в нужда. На разположение сме за допълнително съдействие, ако е необходимо, и се надяваме, че нашата подкрепа ще помогне на пострадалите да преодолеят трудностите в тези първи дни след бедствието“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки.

Минералната вода ще се достави и предаде на Община Царево и Българския Червен кръст (БЧК), които се грижат за разпределението до нуждаещите се в пострадалите области. Подкрепата ще бъде предоставена днес и утре, за да може да се ползва в най-кратки срокове.

От името на всички свои членове, АПБНБ има удоволствието да приветства БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ – ГОРНА БАНЯ ООД за редовен член на Асоциацията. Вярваме, че успешното ни сътрудничество ще генерира допълнителни предпоставки за благотворно и устойчиво развитие на сектора.

Основана през 1997 г., с постоянство и професионализъм, днес компанията  e един от водещите производители на бутилирана минерална и трапезна вода, сокове, плодови напитки и газирани безалкохолни напитки в България.

АПБНБ приветства БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ – ГОРНА БАНЯ и вярва, че с активното си участие в дейността на Асоциацията на национално и европейско ниво, екипът на компанията ще способства и занапред за утвърждаването на високата репутация на отговорната индустрия в сектора, и за устойчивия ръст на развиваните от нея категории.

Стремим се към 100% рециклиране на опаковките, а пътят към целта е депозитната система, казва изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова

Г-жо Величкова, като че ли няма никакво движение по дискусиите за национална депозитна система за опаковки откакто падна предишният редовен кабинет. На какъв етап са разговорите със сегашното правителството?

Доскоро несигурната политическа обстановка в страната забави процеса, но разговорите с държавните органи са подновени. Важно е всички заинтересовани страни да гледаме в една посока, за да постигнем най-бързия резултат за оптимално рециклиране на опаковките, на най-изгодна цена за България и гражданите. Накратко: За да се стартира процесът по въвеждане на депозитна система е необходим работещ парламент, какъвто вече имаме, нов закон и време от най-малко година и половина, за да се внедри системата в национален мащаб.

Ние като асоциацията, която обединява производителите на безалкохолни напитки, не сме спирали да търсим най-оптималния вариант за България. Непрестанно проучваме възможностите на глобално ниво и търсим най-ефективния модел за страната. Всички държави в ЕС са обединени от общи цели що се касае до кръговата икономика на Стария континент и са отправили поглед към новите технологии. Ние също следим всички иновации в рециклирането и преизползването на бутилки и се стремим да отсеем най-добрите и да ги поставим в локален контекст.

ЕС ви поставя в ролята на „задължена индустрия“ за постигането на резултати. Кой е най-добрият вариант за България според вас?

Точно защото ни е вменена отговорността на „задължена индустрия“, предлагаме модела „от бутилка в бутилка“, който е есенция от най-добрите депозитни системи в Европа. Най-ефективните системи са предвидили приоритетен достъп на нас, производителите, до рециклирания материал – точно защото сме задължена индустрия. Това е най-оптималният вариант според нас, за да може да се гарантира кръговият модел на опаковките с качество за контакт с храни. Именно кръговата икономика е приоритет за Европа. Натам сме се устремили всички страни-членки. Трябва да си дадем ясната сметка, че ако не се осигури този приоритетен достъп на производителите, ще се конкурираме за дефицитния РЕТ материал с много други сектори и това ще вдигне цената на производство. А оттам идва рискът и за увеличение на цената на крайния продукт за потребители.

Точно PET материалът изглежда, че се оказва най-ценен в целия свят. Как можем да спечелим от него?

PET материалът е като златото в нашата индустрия. Битката за него е напълно разбираема, защото това е единствената пластмаса, която може да се рециклира многократно и за неопределено време. Всички бутилки за безалкохолни напитки и вода отговарят на този критерии – те са 100% рециклируеми и с достатъчно високо качество за контакт с храни. Изключително важно е да запазим този материал в България и да не се допускат практики, в които ще се изнася навън. От това ще загуби само крайният потребител, защото ще внасяме дефицитна стока на по-висока цена. В България има много добре развита рециклираща индустрия, която трябва просто да бъде подкрепена и надградена.

Възможно ли е да постигнем заложените от ЕС цели и до 2029 година да събираме най-малко 90% от PET опаковките за напитки?

Според европейските цели най-късно до 2029 г. във всички страни членки трябва да се събират най-малко 90% от РЕТ опаковките за напитки и да се влага минимум 30% рециклиран материал в новите бутилки. От 2025 г., като междинна цел, събираемостта трябва да е 77%, а вложеният рециклиран материал – най-малко 25%. Въпросът не е дали ще ги постигнем – длъжни сме. Въпросът е как.

Като представител на задължената индустрия, която ежедневно „гори“ в тази тема, смея да твърдя, че имаме капацитета да постигнем много добри резултати като водещи в този процес. И ако държавните органи ни се доверят и продължим диалога заедно, сме оптимисти, че ще можем да се справим. Дори и да се забавим малко, ще има толеранс от страна на Европейската комисия, за да завършим процеса. Нуждаем се единствено от законодателна рамка, която да обедини всички заинтересовани страни с поглед към едно по-екологично бъдеще на България.Разбира се, и от институционална подкрепа за изграждане на нови мощности за рециклиране на материал, годен да се ползва за контакт с храни.

Кои са ефективните депозитни система, от които трябва да взимаме пример?

Вече над 10 държави в ЕС са изградили свои депозитни системи и това ни дава преимуществото да вземем най-ефективните практики. Но няма една система, която да можем да копираме едно към едно. Винаги трябва да се взима предвид локалният контекст – спецификите на българския пазар и потребител. Търсим най-добрите примери, които да можем да приложим в България. Много добри резултати дават Скандинавските държави, има и много отлични примери в новоустановените системи, като например в Словакия. В някои държави ключово се оказва колаборацията на правителството с индустрията – като в Литва. Там само за година се удвояват стойностите на рециклирания материал. В Словакия пък обезпечават приоритетен достъп на индустрията до материала и отчитат много бързи резултати по събираемостта.

С новия регламент за опаковките, който в момента е една от горещите теми в ЕС, Европа приоритизира кръговата икономика и по-ефективното ползване на рециклирания материал на Стария континент. Постижимо ли е да има изцяло кръгови опаковки?

Дискусията около европейската директива за опаковките в полза на кръговата икономика в Европа е буквално една от „горещите теми“ в момента в Европейския парламент. Много интензивно се дебатира този регламент, защото ще има пряко въздействие върху всички членки на ЕС.

Една от най-дискутираните точки в него е увеличаването на процента на рециклиран материал. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки изцяло подкрепя това решение, защото напълно съвпада с нашите амбиции и цели. Още преди да се направят промените, ние вече се бяхме устремели към изцяло кръгови опаковки – при нас крайната цел е рециклираният материал да е 100%. Целта в Европа е една – кръгова икономика.

Депозитната система ли е единственият път към кръговата икономика?

Не е единственият, но е най-прекият и бърз път, а за България – единствен шанс да се справим навреме с целите. Чрез депозитната система за опаковки се събира най-чистият материал, който най-бързо и лесно се рециклира за използване в кръгов модел. Резултатите в над 10 държави с депозитни системи говорят сами за себе си – само за година средната събираемост на опаковки става около 90%. Време е България да се включи в тази положителна статистика и да превърне кръговата икономика в реалност. Трябва да интегрираме работещ механизъм, чрез който материалът да бъде събиран, рециклиран и влаган обратно в производството у нас.

Какво трябва да знаят българите за бъдещата депозитна система? Каква е тяхната роля в целия процес?

Участието на всеки един човек е много важен за постигането на добри резултати. Депозитната система не е просто хвърляне на бутилки. Тя има икономически смисъл и стимул за потребителя. От една страна всеки потребител ще получи определена депозитна сума, след като върне бутилката на определените места, но от друга страна ще бъде пряк участник в едно по-екологично бъдеще.  Интересното е, че за някои държави като Словакия, над 60% от потребителите се мотивират повече от идеята да опазват природата, отколкото от сумата по депозита. Всички ние сме обитатели на планетата Земя и от нас зависи да я опазим чиста – веднъж с малко стъпки, друг път с грандиозни проекти.

Каквото зависи от нас и нашите партньори, ще бъде направено. Докато чакахме да се върне политическата стабилност и отново да заработи парламентът, предприехме междинни стъпки за увеличаване на събираемостта. Така например организациите за оползотворяване на отпадъци инициираха чудесна зелена инициатива по пътя към депозитната система и поставиха над 2000 нови жълти кошчета за разделно събиране на пластмасови бутилки до 3 литра из цялата страна. На този етап е важно да продължим в общ диалог всички заедно – заинтересованите страни под егидата на МОСВ. Важно е и обществото да прегърне идеята и да се включи активно в рециклирането.

Какво е депозитна система за опаковки

Депозитната система е схема, при която при покупката на продукт клиентът плаща допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката. Тази сума му се възстановява при връщане на празната опаковка на мястото за обратно събиране – по традиция заложено най-вече в обектите на търговците на дребно. Модерната депозитна система използва кодово-базирани решения, които отчитат приемането на празните опаковки. В обхвата на депозитните системи влизат пластмасови и стъклени бутилки и алуминиеви кенове. А за държава като България, в която все още масово се изхвърлят точно такива опаковки и в контейнерите за битови отпадъци, надеждите на индустрията са депозитната такса да послужи като атрактивен финансов стимул за гражданите.

Г-жо Величкова, възобнови се дискусията около европейската директива за опаковките в полза на кръговата икономика в Европа и по-ефективното използване на ресурсите. Добро решение ли е увеличаването на процента рециклиран материал?

Дискусията е отворена и се дебатира интензивно в момента, защото предлаганите изменения са многоаспектни и под формата на регламент, и ще имат пряко действие във всички държави в ЕС. Целта е една - решението на екологичните предизвикателства да ускори кръговата икономика по отношение на опаковките в Европа.

Увеличаването на процента на рециклиран материал, което се обсъжда в момента, е приветствано от индустрията ни, защото напълно съвпада с нашите амбиции и цели. Още преди да се направят промените безалкохолната и бутилиращата вода индустрия в Европа и в България вече се бяхме устремили към изцяло кръгови опаковки - при нас крайната цел е рециклираният материал да е 100%, т.е. опаковките да са напълно кръгови опаковки.

Според вече приетите европейските цели, най-късно до 2029 г. във всички страни членки трябва да се събират за рециклиране най-малко 90% от РЕТ опаковките за напитки и от 2030 да се влага минимум 30% рециклиран материал в новите бутилки. До 2025 г., като междинна цел, събираемостта трябва да е 77%, а вложеният рециклиран материал - най-малко 25%. Въпросът не е дали, а как да стигнем дотам и дори по-далеч.

Какво трябва да се направи, за да се постигне този резултат?

Като начало имаме нужда от законодателна рамка, която да обезпечи приоритетен достъп на задължената индустрия до рециклирания материал от събраните опаковки, които използва. Необходимо е и обединение на всички заинтересовани страни с поглед към едно по-екологично бъдеще на България. Трябва да бъде мобилизирана и целева подкрепа както за ускорено реализиране на стратегиите за устойчивост на производителите в страната, но и за разгръщане на потенциала на рециклиращата индустрия в България чрез надграждане с нови мощности за рециклиране в материал, годен отново да се ползва за контакт с храни. Тези мерки не бива да бъдат отлагани, за да запазим и увеличим добавената стойност, която с партньорите по веригата оставаме в страната - и да продължим да удовлетворяваме потребителските очаквания с разнообразни, качествени и достъпни продукти в удобни опаковки.

На какъв етап е стартирането на национална депозитна система у нас и реалистично ли е да изпълним европейската директива в срок?

Процесът безспорно бе забавен през последната година. Независимо от това, нашата ангажираност и действия в осигуряване на продължаващо изпълнение на законовите ни задължения не е спирала. Даваме подкрепа на организациите за осигуряване на нарастваща събираемост на ценния ресурс, който представляват нашите РЕТ бутилки за напитки. Паралелно, за да изградим най-добрия за България модел, който да достави бързи и високи резултати с най-ниска разходна ефективност като един от водещите принципи, инвестираме в проучвания и обследване на всички възможности, основани на най-добрите практики и натрупан опит. Следим иновациите и развитието на технологиите, оценяваме възможностите, които предоставят, пречупено през локалния контекст и с фокус върху националните специфики. Работим за системно решение, което едновременно да има екологични ползи, да постига икономически ефекти, и да обезпечава дългосрочно интереса хората като потребители и обществото ни като цяло. Сроковете за изпълнение на европейските директиви наистина са кратки и са предизвикателство, затова е нужно всички заинтересовани страни заедно да работим в една посока. Като доказан лидер и основен представител на задължената индустрия сме убедени, че заедно с ангажираното участие на всички наши партньори по веригата на стойността и останалите заинтересовани страни, можем да преодолеем изоставането. Ако държавните органи ни се доверят в лидерската позиция и продължим диалога с всеобщи усилия, сме оптимисти, че ще можем да се справим.

В ролята си на задължена индустрия предложихте визия за въвеждане на депозитна система по модела "от бутилка в бутилка". Срещате ли трудности по пътя към реализирането на национална депозитна система?

Ефективните депозитни системи в Европа, освен че постигат висока събираемост на използваните опаковки от напитки, осигуряват рециклиране с високо качество - материалът запазва свойствата си за нова употреба в бутилки за напитки. Те също обезпечават приоритетен достъп до рециклирания материал на задължената индустрия, която финансира функционирането на системата. Преобладаващата част от задължената индустрия са именно производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води. Това е и нашата цел, за да може да се гарантира, че рециклираното съдържание ще може да се използва отново в кръгов модел за контакт с храни от бутилка в бутилка и че този кръгов модел ще работи за икономиката и хората в страната. Това е хоризонтът пред нас. Ако правото на приоритетен достъп не бъде осигурено и нашите опаковки намират преимуществена реализация в други приложения, които не изискват качества за контакт с храни и/или захранват с дефицитния ресурс други пазари, ще се конкурираме за материала на глобалния пазар. Това неминуемо ще промени и крайната цена за потребителите и ще постави под риск малките и средни предприятия, които са преобладаващи в нашия сектор. За нас е важно продуктите ни да останат достъпни за хората и всяка стъпка и процес да е в тяхна полза.

От кои държави черпите опит и какви резултати дават техните депозитни система към днешна дата?

Присъствието ни на всички европейски пазари, а и глобално, както и водещата роля на сектора в изграждането и функционирането на системите, ни дава преимуществото да черпим опит "от първа ръка" от много държави и да претегляме плюсове и минуси в локалния контекст. Няма една депозитна система, която да доставя ефективни резултати в различни условия. Всяка система си има своите нюанси и е важно да бъдат отчетени националните специфики. А в България част от тях са изключително големият брой търговски обекти и преобладаващият дял на реализация на напитките именно в малките търговски обекти. Има обаче фундаментални принципи на депозитната система, които трябва да се спазват, за да имаме търсения от резултат. От старите системи, стартирани далеч в годините назад и при други условия, добър пример са депозитните системи в скандинавските държави. Разглеждаме и системите от последните години и тези в процес на изграждане, пред които стоят същите цели и сходни на нашите предизвикателства. В Литва, например, ключова роля за въвеждане на системата е била съвместната работа на правителството с индустрията, и гражданите само за година успяват да удвоят стойностите рециклиран материал. Новоустановените системи, като тази в Словакия примерно, обезпечават приоритетен достъп до материала на индустрията в страните си и отчитат много бързи резултати по събираемостта. Интересното там е също, че над 60% от потребителите са мотивирани повече да опазват природата, а не толкова от сумата по депозита.

Наблюдава се недостиг на PET материала в цял свят. Какви са ефективните мерки, които можем да приложим на национално ниво, за да се възползваме максимално от ценната суровина?

Битката за този материал не е случайна. Това е най-търсената, събирана и рециклирана пластмаса, със свойството да се рециклира многократно и за неопределено време. Именно РЕТ бутилките, в които предлагаме безалкохолни напитки и вода са 100% рециклируеми и с най-висок стандарт качество за контакт с храни. Не трябва да се допускат практики, в които ценният материал да не бъде усвояван в страната, както и да се използва за приложения, които не изискват такова високо качество. От това ще загуби не само българският бизнес, но и потребителите, защото вносът на rPET (рециклиран РЕТ) материал ще оскъпи значително крайния продукт. Имаме и добре развита рециклираща индустрия, която трябва да бъде подкрепена и надградена.

Как депозитната система ще ускори прехода към кръгова икономика?

Това е най-прекият път към постигането на кръгова икономика при опаковките. До момента депозитната система като механизъм се е доказала с предимството си, че събраният чрез нея материал е най-чист, който и най-лесно се рециклира за използване в кръгов модел. Вече над 10 държави от ЕС са стартирали своите работещи системи, като резултатите са впечатляващи - в много от тях средната събираемост на опаковки е над 80%. Време е кръговата икономика да се превърне в реалност и за България. Очакваме да бъдем подкрепени и в диалог с държавата и останалите партньори и съмишленици да създадем рамката за работещ механизъм, чрез който материалът да бъде събиран, рециклиран и влаган обратно в производството в България.

Кои са важните стъпки, които трябва да се предприемат, за да се подобри събираемостта?

Заедно с организациите за оползотворяване, влагаме непрестанно усилия в междинни стъпки за увеличаване на събираемостта. Така например по пътя към депозитната система бяха поставени над 2000 нови жълти кошчета за разделно събиране на пластмасови бутилки до 3 литра из цялата страна. Самостоятелно и в партньорство инвестираме в множество демонстрационни, информационни, образователни проекти и налагаме практиката за провеждане на събития и поддържане на места без отпадъци. Постоянно се полагат усилия в посока да се увеличи събираемостта, но са необходими още стъпки, за да се върви с бързи темпове напред към постигане на събираемост от поне 90%. На този етап ключово необходимо е възобновяването на диалога и съвместната работа по всички подготвителни етапи със засегнатите индустрии и останалите заинтересовани страни под егидата на МОСВ. Важно е и обществото да прегърне идеята и да се включи активно в рециклирането.

Възможно ли е да имаме работеща депозитна система в срок?

Възможно е стига всички заинтересовани страни да обединят усилията си и да работят в една посока. Производителите на напитки в Европа са единствената индустрия, задължена да постигне кръгов модел при опаковките си, при строги изисквания за качеството им и след рециклиране. Като представител на задължената индустрия, АПБНБ сме в готовност да поемем своята отговорност в проектирането и реализирането най-добрата и инклузивна депозитна система за България, която генерира екологични икономически и социални ползи за страната ни. Единични проекти, които са извън единната, законово регламентирана национална система, потенциално крият много рискове, като липса на прозрачност, какво се случва след това с предадените опаковки и др. Като движеща сила в този процес искаме да подадем ръка на регулатора, за да се справим заедно.

А какви са недостатъците на депозитната система, които трябва да избягваме?

Изграждането на една депозитна система изисква да бъдат отчетени много фактори и елементи на време. В момента имаме предимството да черпим директен опит от вече действащи системи. Стигнали сме до извода, че ако една система не е конструирана правилно от самото начало, дава отклонения впоследствие. Знаем кои са фундаменталните принципи които трябва да бъдат обезпечени за ефективно работеща система, знаем какви отклонения могат да се получат. Точно затова предлагаме модел на депозитна система, с който максимално бързо и ефективно да се стигне до резултати на най-ниската възможна цена и не на последно място - да е удобна за потребителите. Важно е да се изяснят приоритетите от самото начало и да се сложи ясна регулаторна рамка, в т.ч. за приоритетно ползване на материала в интерес на българския бизнес и българския потребител. Също така, ако не се изгради солидната защита на системата срещу източване и измами, може да има и злоупотреби.

Как може да се гарантира пълна прозрачност по пътя на опаковките?

За да няма злоупотреби, дейността на депозитната система трябва да се регламентира чрез законодателството. Нашата индустрия е най-заинтересована от пълната прозрачност на процеса. Депозитната система е единственият познат инструмент, който дава пълна и осезаема за всеки прозрачност на пътя на опаковките. В този смисъл се изгражда и развива и регулаторната рамка на европейско ниво.

Снимка 1
Сбимка 2

Компанията спечели и награда за „Най-добър нов продукт - Алкохол“, в партньорство с  Браун-Форман България

Кока-Кола ХБК България за пореден път успя да извоюва почетни отличия в две категории на петото издание на престижния конкурс PROGRESSIVE AWARDS 2023, чиято цел е да отличава успешните компании и брандове от бързооборотния бранш. Категориите, в които компанията си спечели заслужено признание, са „Най-добър FMCG производител“ и „Най-добър нов продукт - Алкохол“, в партньорство с Браун-Форман България за иновацията Finlandia Botanical Wildberry & Rose.

Кока-Кола ХБК България заслужи приза за „Най-добър FMCG производител“ в оспорвана конкуренция с компании - производители на потребителски стоки, опериращи на българския пазар както в модерната, така и в традиционната търговия, реализирали оборот от минимум 10 млн. лв. през 2022 г. Сред критериите за спечелване на отличието са динамиката на продажбите на годишна база, новодобавените марки в портфолиото, броят търговски обекти, предлагащи портфолиото на компаниите, приноса за развитието на категориите, в които те оперират, както и маркетинговите кампании, допринесли за постигането на най-добри резултати през изминалата година.

Икономическият принос на Системата на Кока-Кола в България се равнява на 0,5% от БВП на страната за 2022 г., като всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 75 стотинки приходи за България. Компанията не спира да изпълнява предсрочно и част от поетите си ангажименти за устойчиво развитие, като отчита намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, както и факта, че 100% от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми.

„От името на Кока-Кола ХБК България благодаря за наградата! Тя е поредно признание за усилията и отдадеността на целия ни екип. Като най-големия производител на безалкохолни напитки у нас, ние не спираме да се развиваме и се стремим да предложим на потребителите ни 24/7 портфолио, което да им предоставя всяка напитка, от която се нуждаят. В същото време, държим всяка част от бизнеса ни да бъде изградена устойчиво, за да бъде ефективна както днес, така и в бъдеще, сподели Емил Колев, ръководител на производствения център на компанията в Банкя, и добави: „Щастливи сме, че в началото на 2023 г. направихме поредна стъпка към визията ни за „Свят без отпадъци“, въвеждайки новите прикрепени капачки за цялото ни безалкохолно портфолио, с което улеснихме събирането и рециклирането на целите опаковки. Всичко това ни дава още по-голям стимул занапред – да си поставяме все по-амбициозни цели в името на общото ни устойчиво утре.“

Новата Finlandia Botanical Wildberry & Rose също донесе първото място за Кока-Кола ХБК България и Браун-Форман България, в категория „Най-добър нов продукт - Алкохол“. Продуктът среща потребителите с най-доброто от финландската природа в комбинация с богат аромат на диви горски плодове и нежно ухание на градинска роза. Иновативният нов бранд стъпва на съвременните потребителски тенденции за консумация на напитки с по-нисък алкохолен градус, без захар, изкуствени оцветители и овкусители и е своеобразен мост между света на джина и водката.

Победителите в петото издание на PROGRESSIVE AWARDS тази година, бяха отличени след гласуване продължило месец и половина, проведено сред 12 500 мениджъри на компании от бързооборотния бранш, част от базата данни на сп. PROGRESSIVE.

1
1

Той наследява поста от Юрг Буркхалтер, който продължава кариерата си като генерален директор на Кока-Кола ХБК Швейцария

Саша Маркович поема позицията генерален директор на Кока-Кола ХБК България. Под негово ръководство ще бъдат близо 1000 професионалисти, отговарящи за всички направления на бизнеса и развитието на компанията в страната.

Той наследява ролята от Юрг Буркхалтер, който продължава кариерния си път в групата Кока-Кола ХБК като генерален директор в родината си - Швейцария.

„Радвам се, че се присъединявам към голямото и доказано успешно семейство на Системата на Кока-Кола в България. Силно вярвам, че водени от ценностите на компанията, ще продължим да растем устойчиво заедно. Оставаме фокусирани върху отдадеността и надхвърлянето на очакванията на клиентите ни,  които са от първостепенно значение за нас, върху силата на екипа и общите ни постижения, върху оптимизацията и ефективността на процесите и всичко, което правим, и разбира се – върху устойчивото ни развитие и предаването на добрите примери към нашите партньори, потребители и цялото общество“, споделя Саша Маркович.

Той е част от екипа на Кока-Кока ХБК от 2020 г., когато поема ролята на търговски директор за Сърбия и Черна гора, с ключов принос в проектирането и внедряването на нова стратегия за продажби, като подобрява растежа, удовлетвореността на клиентите, ангажираността на служителите и постига рекорди при изпълнението на ключовите бизнес индикатори. С Маркович начело, търговският екип на Сърбия и Черна гора печели редица групови отличия, като допринася и за спечелването на Купата на Андрю Дейвид за 2022 г., отдаваща признание на компанията, която е използвала максимално всички възможности за растеж сред 29-те страни в Групата Кока-Кола ХБК.

Саша Маркович носи със себе си стратегически бизнес познания, както и оперативен опит в продажбите, натрупани благодарение на работата му в различни държави и мултикултурна среда. Той започва кариерата си в P&G (Сърбия и Румъния) и има предишен опит в Phillips, покриващ няколко висши мениджърски позиции в Централна Европа и Северна Америка. Преди да се присъедини към Кока-Кола ХБК, той е изпълнителен вицепрезидент в Gorenje/Hisense, където отговаря за целия търговски сектор и трансформацията на компанията, както и за търговската сила на Gorenje в 33 държави. Маркович има MBA степен от Питсбъргския университет, САЩ. Семеен е, с две дъщери.

Съгласно Директивата на ЕС относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, до средата на 2024 г. всички производители на безалкохолни напитки и бутилиращи компании трябва да преминат към прикрепени към бутилките капачки

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) напълно подкрепя целите на Директива 2019/904 на ЕС относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя залага редица последователни мерки за насърчаване прехода към кръгова икономика в целия Европейски съюз, постигането на кръгов жизнен цикъл при пластмасите и предотвратяване на замърсяването от изпускането им в околната среда. Едно от изискванията на Директивата е от 3 юли 2024 г. пластмасовите капачки на всички съдове за напитки от пластмаса за еднократна употреба, с вместимост до 3 литра, да остават прикрепени към съдовете по време на употреба на продукта.

„Устойчивото развитие, опазването на околната среда и отговорността за изграждането на едно по-добро бъдеще както за нас, така и за поколенията след нас е сред основните цели на нашата индустрия. Вярвам, че в последните години постигнахме изключително добри резултати в посока пълна рециклируемост и намаляване теглото на използваните опаковки, в тяхното събиране и максимално оползотворяване. Изпълнението на Директивата на ЕС, относно пластмасовите съдове за еднократна употреба, и преминаването към прикрепени към бутилките капачки, от страна на производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите вода компании у нас е поредната стъпка, която трябва да направим“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и допълни: „Радвам се, че вече сме свидетели на тази важна промяна и още от началото на миналата година се отличиха производители, които предлагат продуктите си с прикрепени към бутилката капачки. Това е доста мащабна инвестиция, която обаче вярвам, че си заслужава да бъде осъществена, за да можем всички ние като общество да се възползваме от предимствата, които тя дава.“

За PET пластмасовите бутилки за еднократна употреба Директивата на ЕС предвижда и изисквания за вложен материал от рециклирана пластмаса – поне 25% до 2025 г. и минимум 30% до 2030 г. Голяма част от производителите на безалкохолни напитки в България вече работят и по нейното реализиране.

Производителите на напитки в цяла Европа са доказани лидери в устойчивостта, най-иновативни и напреднали в използването на напълно рециклируеми опаковки – PET пластмасата, например, може да са рециклира многократно, а еко дизайнът вече е стандарт за много от тях. Ето защо, от задължените индустрии те първи бяха определени от ЕС за постигането на амбициозните цели в новото Европейско законодателство за пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Индустрията на производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода в България има визия за постигане на пълен кръгов модел на използваните от сектора опаковки. Тя е в изпълнение на Европейската директива за събиране на 90% от пластмасовите бутилки и влагане на най-малко 30% рециклирано съдържание в новите бутилки до 2030 г. в страните-членки, както и в подкрепа на заявените намерения на българското правителство за оптимизиране на процеса чрез въвеждане на депозитна система.

„Приоритет на бранша е затварянето на кръга за всички PET опаковки в страната по модела „От бутилка в бутилка“, посредством оптимално събиране, рециклиране и употреба на рециклирания материал в производството на нови опаковки за напитки“, коментира още Жана Величкова.

#WorldWaterDay

С отбелязването на Световния ден на водата през 2023 г., АПБНБ - като част от Европейскaта индустрия на натуралните минерални води, признава важността на постигането на Цел # 6 за устойчиво развитие, която цели да осигури достъп до вода и канализация за всички, и устойчиво управление на водните ресурси.

Разглеждаме натуралната минерална и изворна вода като част от една обширна водна система, която трябва да осигури безопасен достъп до вода за всички, в хармония с природната среда.

SDG-Report-2022_Goal-6-infographicИзтегляне