Нова, специализирана паралелка стартира тази есен в Професионалната гимназия по електротехника „А.С.Попов“ в град Девин. От тази година учебното заведение обособява клас в специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ за получаването на средно образование с трета степен на професионална квалификация. Сред учебните предмети в програмата на специалността има часове по цифрова схемотехника, технически средства за автоматизация, теория на автоматичното регулиране, електрически машини и апарати и други.

Образователната възможност се осъществява с подкрепата на трите най-големи производствени компании, регистрирани на територията на община Девин – лидерът на пазара на бутилирана вода у нас Девин ЕАД, фабриката за бутилиране на минерална вода ТПК Михалково и Механичен завод. Компаниите се обединяват, водени от желанието да създадат устойчива образователна програма с практическа насоченост за учениците в град Девин и околността. Те осигуряват месечна стипендия на 9 ученика, които стартират обучението си в специализираната паралелка. Предвидени са платени стажове в производствените предприятия на трите комании. В ход са също разговори за осигуряване на общежития за учениците, които не живеят в град Девин. Съвместно с училищното ръководство, компаниите проучват възможностите за ремонт и създаване на условия за посрещане на ежедневните нужди на всеки един ученик. След завършването на средното си образование, децата ще имат възможност за професионално развитие в една от трите компании.

„От 26 години Девин ЕАД е двигател на икономическия и социален просперитет в региона. Ние сме голям инвеститор и водещ работодател в район с традиционно висока безработица. Стремим се да сме пример за отговорно лидерство и имаме дългосрочен ангажимент към развитието на града. Инвестираме в образователни и социални инициативи, продуктови иновации и нови технологии, грижим се за опазването на околната среда и на природните ресурси, развиваме и промотираме своите служители. Обучителната програма в местната гимназия е още един израз на грижата и отговорността ни към прогреса на местната общност“, сподели Томас Кренбауер, изпълнителен директор на Девин ЕАД.

Професията „Техник по автоматизация“ страда от недостиг на квалифицирани кадри в региона на Девин, а търсенето от страна на компаниите расте. Специалността е защитена по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение. Дипломиралите се „техници по автоматизация“ могат да организират и контролирaт дейностите по поддържане и експлоатация на технически устройства в рамките на различни по вид автоматизирани системи.

Инициативата на трите компании и Професионалната гимназия по електротехника „А.С.Попов“ се ползва с подкрепата на местната власт, Регионалния инспекторат по образованието, ръководството на училището и се приветства от широката общественост.

Специална работилница за рециклиране на пластмаса и производство на нови предмети от нея за първи път отвори врати в рамките на най-големия тийнейджърски фестивал в България - The Bridge Fest. Екологичната тематика е основният акцент в 10-ото юбилейно издание на фестивала, който е първият фестивал у нас с нулев отпечатък (ZERO WASTE). Домакин на събитието от 13 до 21 юли е град Видин, а партньори на екокаузата са Кока-Кола в България и ЕКОПАК. Със съвместната си екологична инициатива „Моят зелен град“ те ще подпомогнат разделното събиране на отпадъци на територията на фестивала.

Организаторите на The Bridge Fest, заедно с архитекти-доброволци, сами произведоха машините за рециклиране, като използваха свободната технология за изработката им на световното движение Precious Plastic. Холандският дизайнер Дейв Хакен изобретява машините като свой дипломен проект, но убеден в еко каузата решава да сподели разработката си и да вдъхне нов живот на пластмасата по целия свят. Така всеки, който следва инструкциите, може да създаден сам четири машини, които превръщат ненужните пластмасови отпадъци в полезни и красиви предмети.

В работилницата „Майсторене“ на The Bridge Fest тийнейджърите събират разделно своите пластмасови опаковки, а след това раздробяват пластмасата на люспи  в т. нар. шредер, пресоват ги до образуване на конци, загряват материала и го поставят в матрица за съответния нов предмет. На финала последната машина компресира пластмасата и я разтопява, за да се получи нов продукт.

Присъстващите 400 талантливи младежи на възраст от 14 до 21 години ще могат да почерпят вдъхновение и от менторите на Кока-Кола, които ще се включат в семинари по графичен дизайн и маркетинг, като част от усилията на компанията за повишаване на мотивацията и работоспособността на младежите в страната ни.

Първата в страната ни работилница за рециклиране на пластмаса, създадена по технологията Precious Plastic е създадена в подкрепа на глобалните усилия на Кока-Кола за „Свят без отпадъци“. Като част от този ангажимент, в рамките на кампанията „Моят зелен град“ през 2019 г. бяха трансформирани 10 спирки на градския транспорт в София в контейнери за разделно събиране на отпадъци, а в Бургас постави арт инсталации за събиране на пластмаса.

След края на фестивала, машините за рециклиране ще бъдат пренесени в София, в сградата на Университета за архитектура, строителство и геодезия, където ще бъде сформирана работилница по рециклиране.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) е инициатива, чиято цел е да мобилизира, в рамките на една седмица, действия за повишаване на осведомеността относно устойчивото използване на ресурсите и управление на отпадъците. Тя насърчава по - широк кръг лица (държавни институции, частни фирми, гражданското общество, както и самите граждани) в цяла Европа, да се включат със свои инициативи.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците EWWR е инициатива, първоначално стартирала през 2009 г.

Усилията на отговорните компании в сектор безалкохолни напитки, каквито са членовете на АПБНБ, включват както стриктното изпълнение на ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ, но също и нашия ангажимент за подкрепа на системите за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, вкл. чрез провеждане на информационни кампании и зелени инициативи за повишаване АНГАЖИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО. С активното съдействие на своите членове, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), се присъединява към поредицата от действия, насочени към подобряване на осведомеността и ангажираността на всеки индивид, всяка общност, компания, организация за отговорно ползване на ограничените ресурси на нашата планета.

ТАЗИ ГОДИНА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД МОТОТО – ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ - ДА ПРАВИМ ПОВЕЧЕ С ПО - МАЛКО!

Като част от поредицата информационни кампании инициирани от нас и нашите членове, апелираме да се запознаете с информацията в приложената официална брошура на Европейската седмица за намаляване на отпадъците и да се присъедините към усилията в подкрепа на устойчивостта – гарант за достоен начин на живот за всички!

През 2010 година човечеството е използвало 70 милиарда тона природни ресурси (биомаса, изкопаеми горива, руди, минерали и вода). Това е 7 пъти повече, от използваното през 1950 г., еквивалент на 1,5 планети или номинално 25/30 тона на човек от населението годишно.

Поради разрастващото се използване на ресурсите и опасното въздействие върху околната среда, масовото производство и потребление доведе до изменение на климата, намаляване на продоволствена сигурност, недостиг на вода и замърсяване на въздуха.

Ако продължим с този „обичаен“ сценарий през следващите 35 години (увеличаване на населението и просперитет), скоро ще ни трябват почти 3 планети, за да задоволим нашите нужди.

Защо консумираме толкова много?

Нормално е, природните ресурси на планетата да са достатъчни за всички. Но, както казва Ганди,“Земята предоставя достатъчно за да задоволи потребностите на всеки човек, но не и алчността на всеки човек”. Според ЮНЕП (Програмата на обединените нации по околна среда), проблемът е, че "Настоящите икономически и бизнес стимули все още са съобразени с опита от 20-ти век; време на ниски цени на ресурсите, оправдано инвестирани в производителност на труда за сметка на производителността на ресурсите".

Проблемът на този подход е, че той не отчита екологичните разходи за всеки продукт или дейност и че пренебрегва факта, че повечето от нашите ресурси са крайни. С тази философия, много често е по-лесно и по-евтино продуктите да бъдат изхвърляни и заменени, отколкото да бъдат поправени или рециклирани.

Какво можем да направимза посигане наустойчиво потреблениеи производство?

За предотвратяване на щетите, причинени от свръхпотреблението, както и за да се гарантира достоен начин на живот за всички, с нашите ограничени ресурси, е абсолютно необходимо да се постигне устойчиво потребление и производство(SCP).

Дефинирано от ЮНЕП като „холистичен подход за намаляване на негативните последици върху околната среда от консумация и производство, насърчавайки развитието на качеството на живот за всички“, SCP предполага, че икономическият растеж и развитието на обществото трябва винаги да отчита екологичната деградация, както и потребностите от ресурси на бъдещите поколения.

Как да успеем бладогарение на дематериализацията?

Съществуват много различни решения за справяне с отпадъците, генерирани в резултат от неустойчви процеси на производство и потребление.Дематериализацията, която означава използване на по-малко или никакъв материал при условие, че се доставя същото ниво на функционалност за потребителя, е един от ключовите елементи за осъществяване на устойчиво производство и потребление.

Например, можем да споделяме или отдаваме под наем на наши стоки по съседски, така че да не се нуждаем от няколко продукта, за да покрием обща необходимост. Например, ако имате нужда да косите тревата си, можете да си наемете косачка от ваш съсед, вместо и Вие да закупите една. Интернет ще бъде наистина интересен инструмент за да направи подобни мрежови акции за споделяне лесно постижими. Нашите CD-та, книги, вестници също могат да бъдат дематериализирани и да ни позволяват да спестяваме повече енергия и материали за една и съща услуга (при условие обаче, че електронното оборудване, което ползваме е екологично проектирано и разбира се – не се депонира). Разбира се, съществуват също и решения за хората, които предпочитат да избягват мониторите. Обществените библиотеки за книги, вестници и дори дискове могат да бъдат добро решение за избягване на свръхпотреблението на материали. Закупуването на стоки „втора употреба“ също е начин да се циркулират продукти между нуждаещи се от тях хора и тези, които вече не изпитват потребност от продукта.

Всички такива начини на потребление са признати като допринасящи за една разходно ефективна икономика. Функционалният начин на потребление сближава хората и контактите по между им, като превръща действието покупка или продажба в по-малко търговски и повече социален акт. Предоставянето на същите услуги с намалено количество на използвана енергия и материали, в същност е признание, че те са по-устойчиви.

Безалкохолната индустрия отбелязва своя професионален празник - Еньовден

На Еньовден – почитан   от нас българите от векове като ден на хармонията, на тържеството на природните дарове - билките, слънцето и водата, на тяхната животворна и целебна сила, безалкохолната индустрия чества своя професионален празник.

Обвързали трайно своя житейски и професионален път с елементите и символиката на празника, бутилиращите вода компании, производителите на безалкохолните напитки от цялата продуктова гама, черпим сила и вдъхновение от енергията,   с която е зареден този магичен ден.

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България поздравява с празника всички колеги от бранша, нашите ключови партньори, с които ежедневно споделяме своите отговорности и усилия!

Тази година индустрията ще отбележи своя професионален празник на 26 юни, в гр. Девин. С любезното съдействие и домакинство на компаниите Девин АД и ТПК Михалково, събрани заедно, колеги и партньори от професионалната гилдия, представителина местната и централна власт, регулаторни и контролни институции, ще споделим с гордост своите постижения и планираните следващи стъпки по амбициозния ни път на развитие.

Българската безалкохолна индустрия е доказала своята конкурентоспособност и непрестанно се развива, поставяйки доверието на потребителя и удовлетворяването на неговите очаквания във фокуса на своите усилия.

Верни на традициите и посланията, които носи Еньовден, уверено можем да пророкуваме още много успехи, плод на влаганите от компаниите усилия, талант и предприемачески дух!