В МИХАЛКОВО АД БЕШЕ ИНСТАЛИРАНА И ПУСНАТА В ДЕЙСТВИЕ НОВАТА ИЗДУВНА МАШИНА SIAPI SE6

Машината SIAPI SE6 е изцяло автоматична и принадлежи към най-съвременните технологии за контрол на процеса на издуване на ПЕТ-бутилките за бутилиране на водата от Михалково. Освен това тази машина рециклира използвания въздух както за оперативни цели, така и за подкрепа на второстепенно издуване с високо налягане.

Безаварийната работа се контролира от специално разработена програма, която съдейства на оператора като управлява автоматично температурните процеси в машината за достигане на нисък енергиен разход за производството. 

За пореден път Михалково АД се довери на СИБЕКС Инженеринг ЕООД за съвместно изпълнение на технологични инвестиционни проекти.

С тази машина, доставена от СИБЕКС миналата година и инсталирана в края на януари 2018 г. Михалково АД завърши окомплектовката на автоматичната бутилиращата линия за 8000 б/ч 1,5л.

www.mihalkovo.com