СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ

КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ
гр. София 1000
ул. ”6-ти септември” № 35
тел./факс: +359 2 850 82 24
тел.: +359878 575 156,
тел.: +359888 314 555
e-mail: expertsbg@gmail.com

Съвета на европейската научна и културна общност в сътрудничество с Клуба на българския научен и културен елит, подкрепя интелектуалния потенциал на отделните институти на БАН и на по-големите Университети, които са отличени от Съвета със “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за принос към развитието на българската наука.

В тази връзка, заедно с многобройните съвместни проекти, Съветът възложи и разработи два ИНОВАТИВНИ хранителни продукта, базирани на уникалните дадености на българския пчелен мед и на Мурсалския чай, който е ендемит.

Първият продукт:

Безалкохолна негазирана напитка с пчелен мед – регистрирана с Търговска марка “HoneyBear”.

Концепцията и рецептурата са разработени в сътрудничество с Биологическия факултут на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

http://www.honeybear.free.bg/  

Вторият продукт:

Бисквити “Медини” с Мурсалски чай.

Иновативната концепция и произведството се реализилат в сътрудничество с Института по физиология на растенията и генетика при БАН и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

http://medini.free.bg

В бъдеще се планира разработването на още нови и иновативни продукти в сътрудничество с три института на БАН и с Университета по хранителни технологии – Пловдив.

КАТЕГОРИИ