ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОЛУЧИ ПРОДУКТИ ЗА ХОРАТА В НУЖДА

През изминалата седмица най-голямата компания на територията на община Костинброд дари свои продукти на Домашния социален патронаж, Дневен център за работа с деца и Център за обществена подкрепа, които в дните на извънредно положение обслужват социално слаби лица, самотно живеещи възрастни хора и многодетни майки на територията на община Костинброд. Помощта ще бъде раздадена на близо 150 социално слаби жители на община Костинброд. Голяма част от тях са в рисковата група над 65 години. Има и хора с увреждания, както и с крайно ниски доходи. Останалата част се доставя на служителите на КПП-то на с. Волуяк и с. Голяновци.

Община Костинброд благодари на Кока-Кола, че подпомага и се стреми да създаде по-добри условия на живот на нуждаещите се хора в общината, и всички служители на първа линия, работещи по време на извънредното положение и превенцията срещу COVID-19.