ИНЖ. МИЛЧО БОШЕВ

Завършва Висш институт по хранително-вкусова промишленост през 1968 г. като инженер-технолог.

През 1989 г. завършва с пълно отличие ВФСИ "Д.Ценов" - гр. Свищов, специалност: Стопанско управление. Защитава дипломна работа на тема "Управление на риска в условията на фирмената организация".

От 1982 г. до 1990 г. е директор на Завод за безалкохолни напитки, гр. Пловдив.

От 1990 г. до 1996 г. е Председател на ТПК Тексим 90 /преобразуван ЗБН/.

Инж. Милчо Бошев е един от инициаторите в създаването на първото смесено дружество в България през 1992 г. заедно с Кока-Кола - Пловдив Ботълинг Къмпани ООД, като е Управляващ директор на дружеството от м. май 1992 г. до  м. декември 1995 г.

Участва активно в създаването на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Проучва опита на вече създадените в Централна и Източна Европа сродни организации, в т.ч. Гърция, Унгария, Словакия, Словения, Чехия и др.

На Учредително събрание на 20 декември 1995 г., с участието на 13 структури на производители на безалкохолни напитки в България, инж. Милчо Бошев е избран за Председател на УС на Асоциацията и остава на този пост до м. май 2012 г. През това време участва активно в процеса на приемането на Асоциацията в семейството на Европейската асоциация на производителите на безалкохолни напитки  (UNESDA) през 1996 г. и на Европейската федерация на бутилираните води (EFBW) през 2008 г.

В периода 2002 - 2012 г. е Председател на Съюз по хранителна промишленост. В продължение на осем години е член на УС на БСК. Като член на УС на БТПП през 2008 г. е избран за Председател на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Инж. Милчо Бошев е един от създателите на Българска асоциация по хранителна и питейна промишленост. Бил е член на УС.  Активно работи по създаването на първия закон за храните през 1999 г. и по приемането на първите нормативни документи в прилагането на законодателството в областта на питейната промишленост.

Дългогодишен Председател на АПБНБ, инж. Милчо Бошев е първият почетен член на браншовата организация, избран единодушно от ОС през 2013 година при въвеждането на този статут на членство. Неговото участие като секторен референт в проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” и личният му принос са признати от бранша за ключов гарант за ползите за бизнеса и работещите в сектора от информационната система MyCompetence. 

Безалкохолната индустрия е пилотен сектор в проекта и MyCompetence съдържа полезна информация за управление на човешките ресурси, включително информация за основни, управленски и специфични компетенции и 26 ключови длъжности в индустрията.

Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-02.01.06 г.

Инж. Милчо Бошев е автор на книгата "Още нещо за успеха на фирмата" и на монографията "Създаването на Coca-Cola Hellenic - принос в развитието на безалкохолната промишленост в България".


Warning: Undefined array key 0 in /home/admnbsda/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 19