ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ДЖАТОВ

Доц. Георги Джатов е роден през 1939 г. в гр. Пловдив.

Завършва висше образование през 1962 г., като инженер-технолог в специалност “Технология на ферментационните производства”.

През 1962 г. започва работа като технолог в ПЗ “Загорка”, Стара Загора и остава там до 1966 г. В периода 1966 – 1987 г. бива асистент, ст. асистент, главен асистент във ВИХВП Пловдив (днес УХТ - Пловдив).

През 1984 г. придобива степен доктор на науките, а през 1987 г. и доцент.

Заместник-генерален директор на СО “Българско пиво” в периода 1983-1986 г. Заместник-председател на СО “Българско пиво” по технологична политика и оперативно управление на промишлеността – 1986-1990 г. и председател на Експертния съвет по капитално строителство. От 1986 до1999 г. е Директор на Институт по пивоварна промишленост и хмелопроизводство.

Член на УС на Съюз по хранителна промишленост от 2000 г., а към днешна дата и Директор на списание “Хранително-вкусова промишленост”.

Публикувал е 31 научни труда, изнесъл 7 доклада на международни научни конференции и симпозиуми. Притежава 8 авторски свидетелства и 5 броя патенти.

Съавтор на книгата “Интензификация на малцовото производство” – 1986 г.

Участва като ръководител и изпълнител в разработването на 22 теми по плана на Научно-изследователски сектор при ВИХВП и на Институт по пивоварна промишленост и хмелопроизводство.

КАТЕГОРИИ


Warning: Undefined array key 0 in /home/admnbsda/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 19