DEVIN ДАРЯВА БЛИЗО 57 ТОНА ВОДА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Лидерът на пазара на бутилирана вода в България DEVIN дарява безвъзмездно близо 100 000 броя минерална вода от 0.5 л и още над 5 000 броя изворна вода от 1.5 л на обща стойност над 50 000 лв. на Българския червен кръст (БЧК) по повод кризисното положение в Перник и липсата на питейна вода за жителите на общината.

Само през последните няколко години, DEVIN е дарила на БЧК повече от 100,000 литра бутилирана вода, която е подпомогнала стотици хиляди хора в нужда, включително при наводненията в Република Македония през 2016 г., пороите и бедствията в Северозападна, Североизточна и Южна България през 2017 и 2018 г., както и при други хуманитарни акции на БЧК.

DEVIN има дългогодишна подкрепа за инициативи на Български Червен кръст (БЧК) чрез предоставянето на средства и продукти с цел подпомагане на хора в нужда. Даренията се използват за кампании, посветени на хидратацията, здравето и безопасността на гражданите, както и при природни бедствия, кризисни ситуации или други случаи на спешна необходимост.

Като отговорна компания, DEVIN инвестира в социалното, икономическо и културно развитие на България и се стреми да отговори по най-добрия начин на изискванията на своите клиенти и на нуждите на обществото. Усилията на компанията са насочени също така към опазването на природните ресурси, както и към намаляване на отпечатъка от дейността й върху околната среда.