РАДУЛОВ ЕООД

6000 гр. Стара Загора
кв. Индустриален
тел./факс: 042 603 219
e-mail: radulov_eood@abv.bg
http://www.radulov-bg.com

Фирма РАДУЛОВ ЕООД е основана през 1992 г. в  гр. Стара Загора. Цикълът на производство е затворен, организиран от издуването на всички видове РЕТ бутилки до производството на крайния продукт  в съответсвие с въведената НАССР система.

Марката РАДУЛОВ се продава в цялата страна чрез изградена дистрибуторска мрежа, както и в Гърция, Кипър, Унгария, Швеция.

Качеството и иновации на европейско ниво за потребителя е водещата амбиция на РАДУЛОВ.

Първи в България започва производство на Енергийни напитки, а признание за нивото на марката РАДУЛОВ е членството в Клуба на световните търговски лидери и призовете от Бейрут, Женева, Париж и София.