СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА, 22 МАРТ 2023 Г.

23 март 2023

#WorldWaterDay

С отбелязването на Световния ден на водата през 2023 г., АПБНБ - като част от Европейскaта индустрия на натуралните минерални води, признава важността на постигането на Цел # 6 за устойчиво развитие, която цели да осигури достъп до вода и канализация за всички, и устойчиво управление на водните ресурси.

Разглеждаме натуралната минерална и изворна вода като част от една обширна водна система, която трябва да осигури безопасен достъп до вода за всички, в хармония с природната среда.

КАТЕГОРИИ