СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 2022

22.03.2022

Скритото решение


Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Нашата питейна вода и канализация, нашето снабдяване с храна и природна среда – всичко това разчита на подземните води. 


Подземните води са изключително важни за здравословното функциониране на екосистемите, като например влажните зони. В делтите и крайбрежните зони подземните води осигуряват стабилността на земята и предотвратяват навлизането на морска вода под земята.


Подземните води винаги са били критично важни за човешкото общество и екосистеми, но не са били напълно признати. Подземните води трябва да бъдат в основата на разработването на политики за устойчиво развитие.

Да защитим и опазим


Това, което правим на повърхността, има значение под земята. Трябва да поставяме само безвредни, биоразградими продукти върху почвата и да използваме подземните води възможно най-ефективно. 


Подземните води трябва да се използват внимателно и устойчиво – но не можем да управляваме това, което не измерваме. Подземните води трябва да бъдат задълбочено проучени, анализирани и наблюдавани.

Променящ се свят


Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата, особено към сушата. Трябва да защитаваме и изследваме подземните води, балансирайки нуждите на хората и планетата.


Изменението на климата се усеща чрез водата. На някои места има твърде много вода; в други твърде малко. В най-сухите части на света подземните води може да са единствената вода, с която хората разполагат. 


Подземните води пресичат границите, точно както изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да подобрим начина, по който споделяме трансграничните ресурси на подземните води, като балансираме нуждите в променящия се свят.

#WorldWaterDay www.worldwaterday.org