СЛАГАТ 11 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ В СВИЩОВ

13.09.2022

11 съоръжения за събиране на пластмасови бутилки ще бъдат разположени на територията на Свищов. Те ще бъдат поставени на оживени и посещавани места в града, с което Свищов ще стане първенец с най-много такива съоръжения сред останалите над 20 населени места, участници в кампанията на сдружение BG Бъди активен – “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!”.


Съдовете за събиране на празните бутилки ще бъдат разположени в паркови и културни зони, исторически местности и забележителности в града, училищата и междублокови пространства.


Свищов се присъедини към екологичната инициатива през пролетта и продължава да е един от най-дейните в семейството на “Населените места #БезОтпадъци”. Общината създаде Център за управление на отпадъците и изгради площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци. Създадена е организация за разделно сметосъбиране на всички бюджетни институции и учреждения, предоставени са на 22 търговски обекта в Свищов контейнери за разделно събиране на генерираните от тях отпадъци. В тази посока предстои поетапно да бъдат обхванати и всички търговски обекти, производствени бази, предприятия, цехове, складове и други.


Кампанията “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!” тече в над 20 населени места, в които т. нар. шишеяд гостува на различни партньори – общини и учреждения, НПО формирования, бизнес организации. Целта, която са си поставили организаторите, е да бъдат събрани 20 000 кг пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране. “PET пластмасата може да се рециклира многократно, а по-правилният начин за това е опаковките да бъдат изхвърляни заедно с капачките, като преди това бъдат смачкани, за да намалят обема си”, казва Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.


“Искам да съм полезен… Рециклирай ме!” се осъществява като част от проекта Партньорство за красива и чиста България на сдружение BG Бъди активен