ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА ХРАНИТЕ ЩЕ ЛИШИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ОТ НАД 140 МЛН. ЛВ

22.11.2017

Ако разпоредбите за натурални минерални и изворни води в законопроекта за храните бъдат приети в приетия на първо четене вид, в следващите три години ще бъдат поставени под риск преки инвестиции в размер на над 40 млн. лв. и над 1000 работни места. Общите загуби за държавния бюджет ще бъдат над 57 млн. лв. Непреките отрицателни въздействия на законопроекта ще бъдат двойно по-големи.

Това са част от изводите в оценката на въздействието, изготвена от доц. Красен Станчев, съосновател и председател на УС на Института за пазарна икономика и управител на KC2.

Текстовете в законопроекта за храните, които се отнасят за минералните и изворните води, бяха приети на първо четене от парламента без да имат оценка на въздействието. Такава оценка е правена за нотифицираните през 2016 г. в ЕК текстове, които обаче се различават съществено от тези в сега разглеждания документ.

„Фискалните ефекти от новите разпоредби задължително трябва да се вземат предвид при приемането на нови закони. Те не са пресметнати от вносителя на законопроекта. Не са анализирани и другите стопански ефекти“, коментира доц. Станчев.

Гласуваните на първо четене текстове допускат повече от един бутилировач на едно находище за минерална вода; неточните определения в тях въвеждат нови правила в брандирането на изворните води, според които водеща роля върху етикетите ще имат източниците на бутилиране вместо досегашните добре познати търговски марки; въвеждането на общото понятие „извор“ вместо „находище“ за минералните води и „подземно водно тяло“ за изворните означава, че различни бутилиращи фирми ще функционират на пазара под едно и също търговско име.

Анализът на доц. Станчев показва, че това ще се отрази негативно на работата на действащите сега бутилировачи, ще забави разработването на нови находища и в крайна сметка ще постави целия отрасъл под риск.

Вместо да продължи концесионирането при установените правила, което би могло да създаде възможности за разработване на повече находища, да доведе до още по-силна разпознаваемост на българските марки бутилирани води и следователно да доведе до общ обем на продажбите до около 900 млн. лв. за следващите десет години, парламентът може да спре развитието на сектора.

Няма как това да не предизвика непредвидени и отрицателни въздействия за държавния бюджет, се казва в оценката. Причина за това ще бъде загубата на инвестиции. Важни последица е и реакцията на потребителите, чиито интерес и право на информиран избор, ще бъдат нарушени.

Количественият анализ на за сектора за бутилиране на минерални и изворни води сочи, че инвестициите на фирмите, членуващи в Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), само за 2016 г. дават положителен бюджетен ефект от 85,5 млн. лв. Тези фирми представляват около 70 % от сектора. Заетите в тях работници и служители през 2016 г. са 2040.

Общият размер на техните инвестиции за периода 2012-2016 г. е над 130 млн. лв. или средно по 26 млн. лв. на година. За предходния период (2007-2011 г.) всички инвестиции в сектора са били средно по 40 млн. лв. на година.

Ако се включат приватизационните сделки и смяната собствеността след това, може да се предполага, че в отрасъла за инвестирани над 1 млрд. лв. през последните 25 години. От тях вероятно половината са инвестиции в проучвания на находищата и качествата на водата, разширяване на производството и маркетинг на бутилираната вода. Другите 500 млн. лв. са инвестиции, включително чуждестранни, за придобиването на предприятията и марките.

Когато се отчетат съотношенията между фирмите, които АПБНБ представлява, и целия отрасъл, могат да се предвидят преки и непреки въздействия от прилагането на новите разпоредби на закона за храните, ако те бъдат приети в сегашния им вариант.

Преките въздействия на законопроекта за първите три години след приемането му ще бъдат сумарна загуба на инвестиции от приблизително 48 млн. лв. Непосредствените работните места под риск са 1060 за целия отрасъл.

Приходите в бюджета под риск за третата година след приемането на законопроекта ще бъдат в размер на 57 млн. лв. Това включва постъпления по линия на ДДС, мита и акцизи, преки подоходни данъци и социални данъци (НОИ и НЗОК).

Разглежданата част от законопроекта поставя под риск не само целия сектор на бутилирани минерални и изворни води, но и икономиката свързана с тях - т.е. инвестициите плюс т.нар. преки и предизвикани ефекти.