ОТПАДА ДДС ВЪРХУ ДАРЕНИТЕ ХРАНИ

13.03.2016

Министерство на финансите е готово с правилника за прилагане на Закона за ДДС, който ще бъде обнародван и ще влезе в сила през следващата седмица. А Министерството на труда и социалната политика е готово с два варианта на проект от списък на лица, които могат да получават дарени храни. След съгласуване през следващата седмица в рамките на 10 дни този списък  ще бъде облечен в законовата форма със заповед на министъра“, обобщи Мая Манолова.

„Режимът, който е в Закана за ДДС е изцяло съобразен с европейското законодателство и с най-добрите практики. Този режим предоставя възможност да се даряват храни и да не се унищожават, като едновременно с това са взети всички защитни мерки да не се допускат злоупотреби при даренията на храни и да има загуби за фиска. В закона са гарантирани абсолютни всички условия, начинът за документиране на дарените храни. Правилникът предстои да бъде издаден от министъра на финансите и обнародван в „Държавен вестник“ следващата седмица“, увери и директорът от финансовото министерство Людмила Петкова. 

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев благодари на омбудсмана Мая Манолова, затова че е изиграла ролята на катализатор в процеса по синхронизиране на действията между всички министерства и институции, ангажирани с прилагането на закона за храните и всички подзаконови нормативни актове.

Списъкът е публикуван на сайта на Министерството на земеделието и храните, както и на сайта на БАБХ.