НЯМА ДВОЕН СТАНДАРТ ПРИ БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ

29.06.2017

Не е коректно да се говори за двойно качество при безалкохолните напитки, още по-малко за разделение на потребителите и пазарите на Западна срещу Източна Европа. Използването на фруктозо-глюкозен сироп от безалкохолната индустрия е утвърдена дългогодишна практика не само в Европа, в лицето на държави като Испания, но и отвъд - като например САЩ.

Безалкохолната индустрия по света инвестира в добавената стойност, утвърждавайки добри практики като използването на местни суровини. В държавите, производители на захар като Франция и Германия, се използва захар. В държавите, в които има силно собствено производство на царевица, се използва фруктозо-глюкозен сироп. Влаганият в производство от безалкохолната индустрия у нас фруктозо-глюкозен сироп е изцяло от българска царевица, с което се инвестира в местната икономика, работни места, устойчивост и опазване на околната среда чрез намаляване на въглеродния отпечатък при транспорт от други държави.

Използването му от индустрията по света вече над 30 години има освен икономическа и технологична обоснованост. Фруктозо-глюкозният сироп има подобрени свойства на разтворимост и стабилност, идентична на захарта структура и сладост, както и еднаква хранителна стойност.  

Фруктозо-глюкозният сироп е доказано от експерти по-благоприятен за оптимален метаболизъм на фруктозата и глюкозата в човешкия организъм.