НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ЩЕ ДОНЕСАТ ИНИЦИИРАНИТЕ ОТ БРАНША ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

05.02.2015

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, представлява над 70 % от бизнеса на бутилиращи безалкохолни напитки компании в страната и единно и успешно защитава интересите на бизнеса вече почти 20 години. Преди повече от година започна атака както срещу Асоциацията, така и срещу нейни членове с утвърден дългогодишен имидж и лидерски позиции в бранша, от компании, които искат по „лесния начин“ да изземат бизнеса им.

Фактите

В бранша бутилирани води оперират 58 предприятия, като 22 от тях са концесионери на находища на минерални води. В това число влизат и 7-те предоставени от общините концесии. Десет са регистрираните предприятия за бутилиране на изворна вода. Компаниите от сектора, представители на малкия, среден и голям бизнес, в изключително трудна икономическа среда осигуряват заетост на над 3000 работници и служители в страната. Според данни на Асоциацията общият размер на инвестициите само в бутилиращата минерална вода индустрия за последните 7 години надвишава 110 милиона лева.

До 1989 г. в страната оперираха само три предприятия. Не като онаследен или приватизиран, а като чисто нов, стартиращ от кота нула, за последните 15 години браншът съумя да промени културата на потребление на бъгарския потребител, гонейки европейския модел. Над 200 милиона лева са общо направените инвестиции в сектора в изграждане на нови бутилиращи компании, в модерни бутилиращи линии и съоръжения, в опаковки, дизайн, маркетинг, за да съумеем да предлагаме днес на българския потребител и на чуждите пазари конкурентоспособен на глобалния пазар продукт.

Множествена експлоатация на находища с цел бутилиране на минерална вода, като исторически унаследен модел и по сила на сключени дългосрочни договори, далеч преди членството на страната ни в ЕС, ефективно се осъществява само на три от находищата – изключителна държавна собственост. Три са и находищата, концесионирани от общините, на които макар и с придобито право от повече от един стопански субект, ефективно бутилира или само една компания или не се използват. Разрешителни за множествена експлоатация с цел бутилиране на изворна вода са предоставени през 2013 г. за две от находищата, като само в един от тези случаи разрешителното е използвано ефективно. Издаването на второ и последващи разрешителни е прецедент, създал ефективно нарушение 7 години след присъединяването на България в ЕС.

Нашата страна е една от най-богатите в Европа по източници на минерални води, но едва 2 % от природния ресурс – минерална вода е предоставен на бутилиращия сектор за разработване и инвестиране. Въпреки сложната икономическа обстановка и спада в потреблението, всички компании полагат неимоверни усилия и се борят да развиват позициите си на пазара, като същевременно концесионерите на минерална вода заплащат на държавата таксите за почти целия предоставен им ресурс (80%), независимо от това дали е използван или не. Правилото „едно находище – един бутилировач“ не ограничава използването на свободен ресурс от находищата за цели, различни от бутилиране на вода.

За изворната вода – няма публично достъпна информация, а под съмнение е дори наличието на изчерпателно изследване на природния ресурс, която в натуралния си вид е с питейни качества. Тези данни категорично свидетелстват, че няма ограничения пред инвестициите в разработване на неексплоатирани находища, в налагане на собствена марка, в изграждане и утвърждаване на почтена бизнес репутация. Канибализираното на разработен и успешен бизнес обаче категорично е „по-лесния“ начин.

Единност на бранша в отпор на еднолично инициирани законодателни промени

Преди около една година, един потенциален инвеститор лично се опита да прокара законодателна промяна, разрешаваща множествената експлоатация на находищата на минерална вода, която беше разгледана и подготвена за вкарване в пленарна зала за по-малко от 48 часа. Действието беше еднолично инициирано, бързо и задкулисно и нито Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, нито представители на бизнеса бяха информирани и не беше поискано мнението им за предложената законодателна инициатива.

Веднага бизнесът откликна и заяви категоричното си мнение:

Множествената експлоатация на находищата от различни стопански субекти не съответства на европейската практика, не гарантира ефективното прилагане на законодателството, не защитава интереса на бизнеса, държавата и на потребителите. Това решение би елиминирало възможността на всякакви по-нататъшни устойчиви инвестиции в сектора, както ще бъде поставена под съмнение привлекателността на страната като място за чуждестранни инвестиции. На практика промяната, инициирана от един единствен предприемач щеше да даде зелена светлина на всеки нов играч спекулативно да се възползва от вече разработен и доказан бизнес. Ако подобна философия се споделя от определен кръг инвеститори, то за нас, като представители на отговорната и избрала европейския път на развитие индустрия, като членове на европейската бизнес общност в бранша, тя е абсолютно неприемлива.

Промяна в правилото „едно находище – един бутилировач“ напълно би обезсмислила и би спряла всички инвестиции в развитие на марките и потребителското доверие в тях, тъй като поставя под общ знаменател множество оператори, бутилиращи вода от едно и също находище, вместо да насърчи отговорното поведение сред компаниите.

Дългогодишната и установена практика в Европа е наложила правилото „едно находище – един бутилировач“ за цялата индустрия, вкл. минерална и изворна вода, като единствен модел, гарантиращ спазването на европейското законодателство и постигането на неговите цели. Императивна е европейската забрана натурална минерална или изворна вода от едно находище, независимо от броя на водовземните съоръжения, от които се добива, да се предлага на пазара под повече от едно търговско наименование. В случая, търговско наименование означава търговската марка, под която се предлага водата на пазара, а не обозначението на географския район, от който произхожда водата. Целта е да се избегнат случаи, при които потребителят може да бъде подведен от използването на няколко търговски наименования или търговски марки за една и съща натурална минерална вода или изворна вода.

Бъдещето – предсказуемост и сигурност

Пътят на развитие на сектора е ясно определени правила, предсказуемост. Европейския модел на световния лидер в сектора е нашия път. Единственият начин държавата да подпомогне бъдещото развитие на бранша и да постигне по-голяма усвояемост на ресурса, включително и от неексплоатираните към момента находища, е да разработи стимули и да се насърчат усилията на бизнеса.

Втази посока са и исканите от членовете на Асоциацията законодателни промени, които целят стабилна и сигурна среда, стимулираща инвестициите и потреблението:

- Постигане на интегрираност на приложимите за сектора регулации и създаване на предвидимост и устойчивост на бизнес-средата в сектор бутилиране на води като основополагащо условие за неговото функциониране и успешно развитие;

- Създаване на законови гаранци и за стриктно и унифицирано прилагане на европейското законодателство и прилагане на ясни правила при предоставяне достъп до ресурс с цел бутилиране и предлагане на пазара на натурална минерална и изворна вода;

- Насърчаване на честната търговия и инвестициите в сектора. Създаване на предпоставки за успешна реализация на потенциала и повишена ефективност при използване на ресурса;

- Повишаване на прозрачността при изпълнение на политиката за управление на природния ресурс и координираност в действията на компетентните регулаторни и контролиращи органи по веригата от ресурса до крайната фаза на предлагане на пазара.

Изявленията за законови и нормативни нарушения на членове на Асоциацията са манипулативни и неверни

Факт е, че на цялата „плеяда“ от обвинения за заблуда и нечестни практики няма нито едно решение, нито на държавен орган в нашата страна, нито на институция в Европа, потвърдило отправените в медиите обвинения. Те са абсолютно безпочвени и единствената им цел е подкопаването на доверието в доказани в годините производители, без да се отчита негативния ефект, който подобни кампании имат за целия сектор.

На най-сериозното от тях, заблуда на потребителите, Брюксел отговори категорично още миналата година по изрично отправено запитване от Асоциацията. В получения отговор, напълно очаквано бе потвърдена възможността едно и също наименование да се използва за минерални и/или изворни води, произлизащи от различни находища при условие, че географското място на експлоатация (мястото на бутилиране) на тези находища е идентично. Това становище показа, че отправените твърдения и обвинения са спекулации, евтина сензация и нелоялна конкуренция.

Твърдението, че единственото възможно наименование на бутилираната вода е името на извора, освен, че не отговаря на истината, свидетелства, че не загрижеността за потребителя, а друг е водещият мотив на поредния опит за създаване на неврени внушения.

Напълно без основание са и опитите за внушение, че устойчивото въвеждане на принципа „едно находище – един бутилировач“ и за двете категории натурални води, поставя под заплаха дейността на опериращите на находищата на минерална вода бутилировачи. Нито промяната през 2009 г., с която беше въведен принципа „едно находище – един концесионер“ за използването на природния ресурс с цел бутилиране и предлагане на пазара на натурална минерална вода, нито инициативата на Асоциацията за законова промяна, не застрашава дейността на компаниите, опериращи по силата на сключените дългосрочни концесионни договори. Сключени в периода преди членството на България в ЕС, преди поемането на ангажименти за покриване на европейските принципи и правила, тези договори могат да бъдат изпълнявани до срока на тяхното изтичане. След изтичането на действащите концесионни договори следва нова състезателна процедура за достъп до ресурс, за нов период, в условията на неограничена конкуренция. Аналогично тази процедура ще се приложи и за находищата, на които оперира само един концесионер. Състезание за достъп до ресурс ще бъде проведено независимо от принципа „едно находище – един бутилировач“ и принципът не променя този факт. Единствената, но съществена разлика е, че след неговото провеждане, ще може да бъде изпълнявано едно добре планирано инвестиционно намерение, в което неоправданият висок риск е сведен до обичайните граници на всяка бизнес инициатива в сектора.

Ако някой вижда в предлаганите от Асоциацията законодателни промени опасността държавата да създаде категоричен, ясен и устойчив регламент, който не само да гарантира пълното и ефективно прилагане на европейското право, но и затваря „вратичките“ за генериране на несъответстващи практики в условията на членство в ЕС, това не може да бъде оправдателна причина за спекулации и митове за фалити и загуба на работни места.