НА ПАЗАРА НЯМА ОПАСНИ БЪЛГАРСКИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ

10.12.2013

Във връзка с разпространяваните в медиите внушения, свързани със съдържанието на флуорид в предлагани на пазара български минерални води, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България обръща внимание на следното:

Находищата, които се експлоатират от бутилиращата вода индустрия ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и признатите български минерални води са част от Официалния списък на признатите в ЕС натурални минерални води;

БУТИЛИРАНАТА МИНЕРАЛНА ВОДА В ЕВРОПА Е ХРАНА И ЗА БЕЗОПАСНОСТТА Й, ЕС И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРЕДПРИЕМАТ НАЙ-СТРИКТНИ МЕРКИ, обосновани на СИСТЕМНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ от екипи от водещи специалисти на национално и европейско ниво. Част от тях са определените нормативно ограничения по отношение на съдържаните в състава на храните вещества;

ТИРАЖИРАНОТО ТВЪРДЕНИЕ, че 1,5 mg/l Е ДОПУСТИМОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФЛУОРИД В МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ НЕ Е ВЯРНО. МАКСИМАЛНАТА СТОЙНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПОКАЗАТЕЛЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА ЗА НАТУРАЛНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ И БЪЛГАРСКАТА НАРЕДБА Е 5 mg/l;

ФЛУОРИДИТЕ ИГРАЯТ ВАЖНА РОЛЯ В ЗАЗДРАВЯВАНЕТО НА ЗЪБНИЯ ЕМАЙЛ И В ПРЕВЕНЦИЯТА ЗЪБНИЯ КАРИЕС. Тази роля е научно доказана и известна от години. Той има принос и по отношение здравината на костите. Въпреки това, отчитайки възможността за повишен риск от развитие на флуороза при продължителна консумация в по-високи нива от кърмачета и малки деца, на база на най-консервативно проведена оценка и анализ на риска и заложена средна консумация от 2 литра дневно вода, при отчитане на всички възможни източници на флуориди (плодове, зеленчуци, морски риби, чай, ориз и други култури), при третата ревизия на Европейската директива за минералните води са постановени действащите и до момента мерки в целия ЕС.

Именно в тази връзка е постановено изискването, стриктно спазвано от българските бутилировачи за обозначаване на етикета на предупредителната фраза "Съдържа флуорид над 1,5 mg/l. Не е подходяща за всекидневна употреба от кърмачета и деца под 7-годишна възраст." Наличието на тази предупредителна фраза трябва да се чете коректно, а не като заплаха за потребителите. Дори за цитираната най-уязвима група консумацията на минерални води с по-високо съдържание на флуорид не е забранена в ЕС.

Предлаганите на пазара минерални води са надлежно изследвани и системно се наблюдават характеристичните показатели на водата, както от страна на държавните контролни органи, така също и от бутилиращите компании. Честотата на мониторинга от страна на бизнеса, прилагана от утвърдените компании е минимум ежедневна;

Инвестициите на бранша в усилията му да предлага на трапезата на българина уникалното богатство на минерални води в естественото им природно състояние, с различни характеристики и източник на ценни за човешкия организъм биологично активни микроелементи, чисти изворни води и с приложени високи качетвени стандарти трапезни води, надвишават 110 милиона лева за последните 7 години. Секторът създава пряка заетост на повече от 1700 служители и работници, а с мултиплициращия ефект в свързаните с бранша стопански дейности, този покзател има многократно по-високи стойности. Това са само част от данните за вложенията на бизнеса, които са възможни само при обективна преценка на качествените характеристики на най-ценното в нашия бранш – ресурса;

В нито една от публикациите, разпространявани в медиите не са цитирани никакви научни данни, факти и доказателства за реално нанесена вреда на човешкия организъм от флуориди, вкл. чрез консумация на вода;

Средната годишна консумация на бутилирана вода на човек в България за 2012 г. е 88,4 литра. В това количество влизат минералните, изворни и трапезни води. Потреблението на минерална вода от всички експлоатирани в момента източници, вкл. газирана възлиза на 53 литра годишно на човек. Цитирайки данните, които се представят в медийните съобщения, че около 1/3 от всички български минерални води са със съдържание на флуорид над 1,5 mg/l, то средния годишен прием на човек възлиза на 17, 67 литра. Това прави средна дневна консумация от 0,048 литра, или 48 милилитра. Ако хипотетично заложим концентрация от 3 mg/l, то средния дневен прием на флуорид от този тип минерална вода би възлязъл на 0,14 mg.

Специалисти по хранене на Европейския орган по безопасност на храните публикуваха на 8 август 2013 г. първия пакет от резултати от своите изследвания и съвети за референтни стойности за адекватен хранителен прием на микроелементи (витамини и минерали), в който е включен и флуорида. Научният панел по диететика, хранене и алергени на Европейския орган предлага в своето становище адекватен прием от 0.05 mg на kg телесно тегло на ден за деца на възраст от 7 месеца до 17 години, а също и за възрастни, включително бременни и кърмещи жени. Всеки потребител може да направи индивидуална калкулация, но за сравнителните цели тя спокойно може да се извърши на основа последно публикуваните данни за средното тегло на българина - около 81 кг за мъжете и 69 кг за жените. Изводите оставаме за Вас;

Нито теоритично, нито практически не може да се говори за риск или опасност, особено когато обективно се използват научните данни и се отчитат фактите без внушения и интерпретации, а още по-малко в опит за нелоялно пазарно позициониране, чрез заблуда на потребителя.

За Асоциацията и нейните членове, сред които са водещи бутилировачи на минерални, изворни и трапезни води, доверието на потребителите, защитата на техния интерес и правото на информиран избор е от първостепенна важност. Поради тази причина Асоциацията категорично ще се противопоставя на всеки опит несправедливо да се хвърля сянка върху едно от най-големите природни богатства на страната ни, оценено подобаващо още в древността и като всяко истинско нещо - издържало проверка на качествените си характеристики във времето.

АПБНБ вярва в способността на българския потребител да различи едностранчивите внушения от обективната информация и да не се поддава на неоснователните и безпричинни опити за създаване на паника и притеснения.

Каузата, в която вярваме, че е от съществена полза за потребителите е осъзнаването на важността на водата и на хидратацията за човешкия организъм. Използваме възможността да припомним, че не само в топлите дни, а ежедневно, за нормалното си функциониране, човешкия организъм се нуждае от адекватна хидратация. Препоръчителният общ дневен прием на вода от всички източници е поне 2 литра за жените и 2,5 литра за мъжете. Поява на умората, влошени възприятия, физическа и психическа кондиция са част от последиците предизвиквани от слаба хидратация.

Ние не забравяме, че водата е на второ по значимост за живота място след кислорода и с отговорност към потребителите браншът ще продължава да влага ежедневни усилия, за да гарантира постоянно качество, чистота, безопасност и вкус на предлаганата вода.