КАК ПРИРОДНО БАЗИРАНИТЕ РЕШЕНИЯ ПОМАГАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР?

08.06.2022

На 03.06.2022г. се проведе събитието „Как природно базираните решения помагат за управлението във водния сектор?“, организирано от denkstatt и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Участие взеха представители от страна на бизнеса, институциите, Световната банка и БАН.

В началото на срещата, експертите от denkstatt обясниха повече за стандарта на IUCN за природно базираните решения, както и за очакванията към компаниите спрямо най-новите европейски политики в областта на опазване на биоразнообразието. Бяха представени и иновативни методики за оценка и остойностяване на екосистемните услуги и добри практики свързани с прилагането на природно базирани решения от бизнеса. Програмата на Кока-Кола Хеленик свързана с възстановяването на вода обратно в природата, както и работата на Девин АД свързана с устойчивото управление на води и ролята на опазване на биоразнообразието предизвикаха силен интерес сред участниците.

Представители на министерството на околната среда и водите и Световната банка споделиха за работата си свързана с устойчивото управление на водите, новите планове за управление на речните басейни и мястото на природно базираните решения. Проф. Недков от НИГКК БАН сподели опита на научните среди свързан с оценка и картиране на екосистемните услуги във водния сектор и представи проект INES. Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt сподели, че подобен тип проучвания са изключително ценни за бизнеса и именно благодарение на тях е разработена методика за оценка на ползите от проектите на Кока-Кола.

По време на събитието бяха обсъдени и основните предизвикателства свързани с реализирането на природно базираните решения у нас, както и техните възможни решения. По-високата информираност, достъпът до данни и взаимодействията между различните заинтересовани страни се откроиха като ключови проблеми в дискусията. Именно поради това групата се обедини под идеята подобен тип срещи да станат практика и да се работи за по-тясно сътрудничество между науката, бизнеса и институциите и реално прилагане на природно базираните решения.