ЕВРОПЕЙСКАТА БУТИЛИРАЩА ИНДУСТРИЯ ПОДКРЕПЯ УСИЛИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЯСНА ЗАКОНОВА РАМКА В СЕКТОРА

22.06.2018

Европейската бутилираща индустрия подкрепя усилията за прилагане на ясна законова рамка в сектор „Бутилирани води“ у нас, инициирани от партньорите им от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ). Това стана ясно в рамките на Генералната асамблея на Европейската Федерация на Бутилираните води (EFBW), която се проведе за пръв път в София в периода 20-22 юни, 2018 г.

По време на форума бяха обсъдени теми, свързани с ангажиментите на индустрията към кръговата икономика; опазването на природните ресурси; постигането на 90% събираемост на всички PET бутилки; увеличаване на употребата на рециклиран PET; както и бъдещите инвестиции в иновации.

„Потреблението на бутилирана вода в европейски и в глобален аспект продължава да нараства с бързи темпове в отговор на увеличаващата се потребност на потребителите от здравословна хидратация и консумация на натурални продукти с доказан произход и високо качество. Производителите на натурална минерална и изворна вода от години инвестират в опазването на източниците. Ето защо опазването на водните източници и на зоните около тях ще продължи да бъде основен приоритет. Другият ни важен ангажимент ще е свързан със засилването на приноса на бутилиращия сектор към кръговата икономика в постоянно взаимодействие с всички наши партньори“ – коментира Президентът на EFBW г-н Жан-Пиер Дефиз.

„Устойчивостта е в сърцето на бутилиращата индустрия. Ние произвеждаме изцяло натурален продукт, който е жизненоважен за всеки човек. Ето защо ще продължим да инвестираме във възобновяеми опаковъчни материали и технологии, които да гарантират дългосрочно и устойчиво използване на природните ресурси“ – допълни г-н Дефиз по време на пресконференцията.

„Индустрията има дългогодишен опит в управлението на ресурсите и опазването на природата. Освен това, всички използвани от нас опаковки (стъкло, PET и алуминий), са рециклируеми. Средно почти 60% от PET бутилките, пуснати на европейския пазар, се събират за рециклиране, а PET е с най-високата степен на рециклиране спрямо всяка друга пластмасова опаковка, използвана в Европа. Проблемът е, че много често тези толкова ценни бутилки не се събират или се изхвърлят заедно с битовия отпадък. Надяваме се да подобрим нивата на събираемост, а също така процеса на сортиране и рециклиране, за да постигнем видими резултати и да сме сигурни, че нашите бутилки живеят втори живот“ – коментира Патриша Фоселард, генерален секретар на EFBW.

Тя очерта значението на образователните кампании към потребителите и споделянето на добри практики като начин да се подпомогнат усилията на индустрията не само на европейско, но и на национално ниво.

„България е много богата на натурални минерални и изворни води. За да окуражим инвестициите в сектора и да развием източниците в пълния им потенциал, е важно производителите да работят в условията на синхронизирана, ясна и ефективна законова рамка в Европейския съюз. Ето защо е от изключително значение да запазим принципа „едно находище – един бранд (един оператор)“ и да гарантираме устойчивото развитие на бутилиращата индустрия в България, която да е в синхрон с европейското законодателство и установените практики в сектора“ – подчерта Патриша Фоселард.

„От години се борим да осигурим ясна, честна и прозрачна законова среда, която да е еднаква за всички и да подпомага индустрията, а не да ни връща години назад чрез облагодетелстване на определени играчи. Компаниите – членове на АПБНБ са сред най-добрите примери в Европа и имаме редица постижения по отношение инвестициите в опазването на ресурсите, въвеждането на иновации в опаковките и усилията ни да предоставяме изключително качество на продуктите си, произведени по най-строгите международни и европейски стандарти. Ще продължим да настояваме за приемането на нов Закон за храните, който да адресира очакванията на индустрията и да регулира развитието й в съответствие с европейските норми в сектора.“ – каза по време на събитието и г-жа Жана Величкова, Председател на АПБНБ.

Представителите на двете организации заявиха своите очаквания към управляващите да приемат предложените от индустрията коментари и предложения във връзка с проекта за нов Закон за храните, който бе приет на първо четене в Парламента през октомври миналата година.

АПБНБ получи пълна подкрепа от страна на европейската бутилираща индустрия по въпросите, касаещи бъдещата регулация и развитие на сектора, както и по отношение усилията за опазването на природата и използването на отпадъците като ресурс.

За АПБНБ:

АПБНБ представлява над 70% от пазара в сектора, включително на бутилирани води, обединявайки повече от 22 години малки, средни и големи български и мултинационални компании със съществен принос към развитието на българската икономика. Нашите членове – 23 компании, са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи европейския облик на индустрията в страната.

АПБНБ е признат и отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа на устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Асоциацията е пълноправен, активен и уважаван член на европейските браншови организации в сектора.

За EFBW:

EFBW е гласът на индустрията за бутилирана вода, имаща за цел да промотира уникалните качества на натуралните минерални и изворни води и на здравословните навици за хидратация пред институциите на ЕС и международните организации.

Чрез своите членове - национални браншови асоциации и водещи компании за бутилирана вода, EFBW представлява почти 600 производители на натурални минерални и изворни води в цяла Европа. В EFBW членуват 26 национални браншови асоциации и 7 компании – индивидуални членове.

Европейските производители на натурални минерални и изворни води имат значим опит в устойчивостта, включително грижливото водочерпене и всеобхватна защита на находищата в сътрудничество с местните общности.