ДНЕС, 22 МАРТ, ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

22.03.2018

Световният ден на водата, на 22 март всяка година, насочва към вниманието към значението на водата. Темата тази година "Природата за водата", изследва природосъобразните решения на предизвикателствата, свързани с водата, които срещаме през 21-ви век.

Повредените екосистеми оказват влияние върху количеството и качеството на водата, която е на разположение за консумация от човека. Днес 2,1 милиарда души живеят без безопасна питейна вода у дома, което засяга тяхното здраве, образование и поминък.Цел 6 за устойчиво развитие ангажира света да гарантира, че всеки ще има достъп до безопасна вода до 2030 г. и включва цели за опазване на природната среда и намаляване на замърсяването.

Решенията, основани на природата, имат потенциал да решат много от нашите предизвикателства, свързани с водата. Трябва да направим още много с "зелената" инфраструктура и да я хармонизираме с "сивата" инфраструктура, където е възможно. Засаждането на нови гори, връщането на реките към заливните ни води и възстановяването на влажните зони ще ребалансират водния цикъл и ще подобрят човешкото здраве и поминъка.

Световен ден на водата 2018 - Отговорът е в природата