„ДЕВИН“ ЕАД С ДЪЛГОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ГРАДА

26.06.2020

Големият недостиг на кадри с техническо образование за нуждите на българската промишленост е дългосрочен проблем за България. Той може да постави на карта развитието на страната, затова образователните институции и частният бизнес все по-често си подават ръка, за да привлекат повече ученици към най-търсените специалности.

„Няма да е изненада, ако кажа, че липсата на кадри застига и нас“, казва Мартин Георгиев, директор „Производство“ в „Девин“ ЕАД, лидера на пазара на бутилирана вода в страната. Това е причината компанията да предложи дългосрочна подкрепа за Професионалната гимназия по електротехника „А. С. Попов“ в гр. Девин и по-специално създаването на паралелка „Автоматизирани системи“ като още един израз на грижата и отговорността към бъдещето на младите, града и страната. Обучителната програма създава търсени специалисти с добри възможности за реализация във водещи отрасли и предприятия.  

Завършилите специалността „Монтьор по автоматизация“ в паралелката „Автоматизирани системи“ ще могат да организират и контролират дейности по поддръжката и експлоатацията на техническите устройства в рамките на различни видове автоматизирани системи. При високия недостиг на такъв квалифициран персонал в града и района „Девин“ ЕАД подхожда с грижата да образова търсени кадри и предлага на учениците в паралелката месечна стипендия, практически стажове и безплатен транспорт за онези от тях, които не живеят в града. Освен материални и нематериални ресурси и дългосрочен план за развитие, учениците имат възможност да видят от първо лице как водеща компания от сектора на бързооборотните стоки функционира по съвременните стандарти. На тяхно разположение е управленският екип на „Девин“ ЕАД – ръководителите на отделите „Производство“, „Логистика“, „Качество, здраве, безопасност, околна среда“ и „Поддръжка“.

„Тази година организирахме за осмокласниците въведение в работата ни в завода – същото, каквото правим и за новопостъпилите служители. Учениците разгледаха всички производствени линии и разбраха от първо лице как се бутилират любимите води – изворна и минерална – в сърцето на Родопите“, разказва г-н Георгиев и допълва: „Децата се справят отлично, а в пилотната година видяхме и положителна обратна връзка от техните родители. В по-горните класове ще се фокусираме още повече върху тяхното преживяване в класа и ще бъдем достатъчно гъвкави да се адаптираме спрямо преките им образователни потребности.“

След завършване на всеки випуск, при отлично представяне и взаимен интерес, децата имат възможност за професионално развитие в завода на бутилиращата компания в родопския град. Инициативата се ползва с подкрепата на местните власти и на Регионалния инспекторат по образование. Амбицията на „Девин“ ЕАД е в бъдеще паралелката „Автоматизирани системи“ да привлича ученици от цялата област, които да кандидатстват и след това да се присъединят към екипа. „Времето ще покаже, но не се съмнявам, че ще имаме успех“, посочва Мартин Георгиев.

От 27 години „Девин“ ЕАД е двигател на икономическия и социален просперитет в региона. Компанията е голям инвеститор и водещ работодател в район с традиционно висока безработица. „Инвестираме в образователни и социални инициативи, продуктови иновации и нови технологии, грижим се за опазването на околната среда и на природните ресурси, развиваме и подкрепяме професионалното израстване на своите служители. Стремим се да бъдем пример за отговорно лидерство и имаме дългосрочен ангажимент към развитието на града“, казва в заключение Мартин Георгиев, директор „Производство“ в „Девин“ ЕАД.*Снимките са заснети преди избухването на пандемията от Covid-19