БЕЗАЛКОХОЛНАТА ИНДУСТРИЯ ИЗПЪЛНЯВА АНГАЖИМЕНТА СИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАХАРТА В ГАЗИРАНИТЕ ПРОДУКТИ И ОТЧИТА ПОРЕДНО НАМАЛЕНИЕ

15.12.2021

Представляваната от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България индустрия за безалкохолни напитки и бутилирани води у нас отчита поредно намаление на калориите и захарта в продуктите си за последните 5 години. В резултат на вложените усилия по реформулиране, при нивата на консумация за 2020 г., внесената в хранителния режим захар от газираните напитки е намалена общо с 3 497 тона или с 15,21%. Това сочат данните от независимо експертно проучване за калоричността на реализираните на българския пазар безалкохолни напитки в наблюдение на изпълнението на доброволно поетия от производители ангажимент за допълнително 15% намаляване на захарта, и съответно калориите, в портфолиото на газираните напитки до 2020 г.[1]

С този резултат безалкохолната индустрия става единственият сектор от хранително-вкусовата промишленост, който се отзова на отправения през 2018 г. от националните власти апел и официално се ангажира пред Научно-експертния съвет към Министъра на здравеопазването за постигането на целта, дефинирана в Анекса на ЕС за намаляване на добавените захари[2], като ускори продължаващото в последните две десетилетия намаляване на захарта и калоричността в сектора на напитките, предлагани на потребителите.

В резултат на вложените усилия по реформулиране потребителите в България са консумирали 8,803 милиона по-малко kcal от газирани напитки през 2020 г. спрямо 2019 г., а 65.6% от консумираните през 2020 г. газирани напитки са с формули, които не съдържат захар или калорийното им съдържание е формирано от съдържащите се в тях плодове. Средното съдържание на захар в продуктите от категорията достигна 3,44 грама на 100 милилитра.

80% от реализираните през 2020 г. продукти от портфолиото на индустрията у нас са без добавена захар[3], което означава, че само една от пет напитки от развиваните продуктови категории, има в състава си добавена захар. Това допринася за допълнителни 6% намаление на дела на подсладените със захар безалкохолни напитки, спрямо нивата от 2015 г., с което индустрията надгражда предходно реализираното намаление от 5.78% за периода 2011 – 2015 г. Експертното проучване за калоричността на безалкохолните напитки на пазара у нас отчита както увеличено предлагане на газирани напитки, които не съдържат захар и калории, така и намаление на влаганите количества във формулите с добавена захар средно с 6,7 % на 100 ml за последните 5 години.

„Като част от европейската безалкохолна индустрия UNESDA (Soft Drinks Europe), АПБНБ и нашите членове – водещи компании в сектора, ще продължим да реализираме своя принос в подобряване хранителната среда в страната и да допринасяме за изпълнението както на този конкретен, но и на останалите ангажименти на индустрията за безалкохолни напитки и бутилирани води в Европа. Разработената методика за оценка на калоричността и захарите в предлаганите на българския пазар напитки и заложеното провеждане на ежегодно независимо експертно проучване, ще верифицира напредъка на нашите усилия, за да могат и обществото, и институциите да проследяват напредъка на сектора.“, каза Жана Величкова, Изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Секторът на безалкохолните напитки на национално и на европейско ниво следва цялостна стратегия за намаляване на захарта в познатите и обичани от потребителите напитки, въвежда техни алтернативи без захар, разработва нови продукти с ниско калорийно съдържание или без калории, поддържа и увеличава наличността на напитки в по-малки опаковки, с цел улесняване контрола на прием на добавени захари.

Текущите теми в сектора на напитките са изключително разнообразни, включително и свързани със социалната отговорност и принос към целите на националната здравна стратегия на България. Ангажиментът за намаляване на количеството захар и калории е един от аспектите, в които работим от години и заслужава специално вниманиеПроизводителите на безалкохолни напитки успяха за пореден път да реализират ново намаление на средната енергийна стойност на 100 ml продукт, ангажирайки се да предлагат широка гама от напитки с различни хранителни профили, което е важно и значимо постижение. То подчертава колективната проактивност и решимост на нашия сектор да допринася за по-здравословно и балансирано хранене и ние ще продължим да прилагаме иновации и предоставяме избор на потребителите, изпълнявайки своите обещания.“ каза Димитър Дългъчев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Европейската и в частност българската безалкохолна индустрия постигна значителен напредък в подобряването на хранителната среда в подкрепа на променящото се потребителско търсене и очакванията за общественото здраве. Изпълнявайки своите отговорности, насърчава и другите сектори да се присъединят с подобна ангажираност и да ускорят темпото на напредък за постигане на мащаб, който да доведе до още по-голяма и значима положителна промяна.

[1] Отчитайки 2015 като базова линия

[2] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/nutrition_physical_activity/docs/added_sugars_en.pdf 

[3] Включва безалкохолните напитки от категориите газирани, енергийни, тихи напитки и студен чай

За Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България представя голяма част от иновативната и динамична безалкохолна индустрия, интересите на фирми, производители на напитки, на доставчици на опаковки, суровини, материали, машини и съоръжения. Учредена през 1996 година, АПБНБ е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (NMWE), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA) и на производителите на сокове и нектари (AIJN).

Основна цел е поддържането на твърд ангажимент за осигуряване представителството на интересите на индустрията в консултациите, провеждани с националните и други органи и институции (вкл. европейски и международни). Работи се активно и за прогресиращото развитие на продуктовите категории и за повишаване на познанието и разбирането сред обществото за безопасната им консумация.