АПБНБ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОВЕСТЕНИ СЛУЧАИ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМИТЕ ЗА УРАН ВЪВ ВОДОИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НЯКОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

28.04.2017

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е последователна в своето разбиране, че българският потребител трябва да има достъп до вода с доказани питейни качества, както и до богатото разнообразие на естествени източници, с които страната ни е дарена. Ние не противопоставяме видовете води, за да не ограничаваме информирания и многообразен избор на нашите потребители. Компаниите, членове на Асоциацията, доказват от години своята ежедневна грижа за здравето на потребителите. Нашите членове носят отговорност към потребителите чрез предоставяне на продукти с безкомпромисно качество от всички категории, включително натурални минерални, изворни и трапезни води; системни инвестиции в мониторинг и опазване на природния ресурс, и дългосрочен принос към развитието на икономиката и подобряването на бизнес климата в страната. Спазвайки най-високите стандарти за производство и качество на продуктите, прилагайки постоянен вътрешен и външен контрол, и следвайки ясни принципи и добри производствени практики, ние сме извоювали репутацията си на компании, отговорни към обществото.

В случаи на кризи винаги сме откликвали на призиви за даряване на вода. От години сме лоялен партньор на БЧК и на държавата, като сме доставяли вода в пострадали от бедствия райони както у нас, така и в други държави.

Ако някой от регионите или населените места в страната, в които в момента водата се обявява за негодна за консумация, има нужда от нашата подкрепа, веднага бихме се отзовали с нужното съдействие.