АПБНБ ОТНОСНО КОФЕИНЪТ И ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ И МНЕНИЯТА ЗА НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОДАЖБАТА И РЕКЛАМАТА НА ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ

14.03.2013

По повод инициативи за налагане на забрани и ограничения в търговията на енергийни напитки, изразявайки своето принципно несъгласие, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България припомня фактите и аргументите за безопасната и свободна консумация на енергийни напитки в целия свят и най-вече в Европа, които продължават да бъдат неглежирани.

На енергийните напитки не са присъщи качества, които да обосновават регулиране, различно от всички други безалкохолни напитки. Те са доказани като напълно безопасни напитки, които предлагат удобен начин за повишаване на енергийните нива и бдителност.

Опаковка 250 мл енергийна напитка съдържа обичайно почти същото количество кофеин (80 мг), както чаша кафе еспресо или чай, и по-малко от една чаша разтворимо кафе. Това е около половината от количеството кофеин, което присъства в среден размер капучино или кафе лате, свободно и масово предлагани в търговската мрежа.

Кофеинът е една от най-старателно тестваните съставки и е определена за безопасна от компетентните за храните органи по целия свят. Тя се ползва от милиони хора по света всеки ден.

Енергийните напитки са толкова безопасни, колкото всяка друга храна, която се консумира умерено. Най-често използваните съставки в енергийните напитки са кофеин, таурин и глюкоронолактон. Всичките те са били изследвани от здравните институции за тяхната безопасност и са разрешени при спазване на приложимото за храните законодателство. Отбелязваме някои от становищата на Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/, а именно:

През 2009 г. EFSA заключи в свое становище че „приемът на таурин и глюкоронолактон в нивата, които понастоящем се използват в енергийните напитки не представляват загриженост за безопасността“. В същото становище Европейският орган достигна и до заключението, че е малко вероятно глюкоронолактона да има каквото и да е взаимодействие с кофеина, таурина, алкохола или ефектите от упражнения. Нещо повече, заключиха, че допълнителни взаимодействия между таурин и кофеин на ниво диуретичен ефект са малко вероятни. До голяма степен се изключи възможността за стимулиращ ефект от таурин на нивото на централната нервна система. Поради тези причини Европейският орган по безопасност на храните постанови, че не вижда необходимост от по-нататъшно изследване на възможните взаимодействия.

Въз основа на направената задълбочена независима научна преоценка, в светлината на достиженията на науката и научно потвърдените факти, през м.май 2015, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) за пореден път потвърди безопасността на кофеина. EFSA определи, че възрастните могат да се консумират до 400 mg на ден кофеин без никакъв риск, независимо от неговия източник.

Правото на ЕС изисква всички напитки, съдържащи над 150 mg/l кофеин, да носят на етикетите си информация, че са с високо съдържание на кофеин, заедно с данните за съдържанието на кофеин, изразено в mg/100ml, така че потребителите да могат да направят информиран избор при покупката.

При отчитане на научно обоснованите становища в подкрепа на безопасността на продукта и неговите основни съставки на европейските и световни компетентни организации няма абсолютно никакво основание за налагане на рестриктивни регулаторни мерки от каквото и да е естество. Енергийните напитки са законово пуснати за продажба във всички държави членки на ЕС, включително и в Норвегия, без никакви ограничения.

Спазването на установените и задължителни за прилагане европейски принципи изисква особено отговорно поведение при дискусията за налагане на ограничителни мерки в търговията особено на продукти, попадащи в обхвата на общо приложимото европейско законодателство, оценени като безопасни и със свободен достъп до Единния европейски пазар. Забраната за свободно предлагане на пазара на продукт – енергийна напитка, съответстваща на приложимите към нея хармонизирани изисквания, само по себе си е нарушение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС. При спазване на разпоредбите на чл. от 34 до 36 от Договора за ЕС е наложена и принципна забрана за всякакъв вид количествени ограничения и мерки с еквивалентен ефект върху търговията с други държави-членки.

Същевременно, споделяйки отговорността и тревогите в обществото, безалкохолната индустрия в България и в Европа е предприела редица доброволни инициативи, основната цел, на които е да се осигури адекватна информираност на потребителя при неговия избор.

Децата, бременните и кърмещите жени представляват специфична група, за която не са предназначени енергийните напитки. Като доброволен акт на ангажимент, членовете на АПБНБ са се задължили и спазват освен задължителните нормативи, но и допълнителни правила при етикетирането, представянето и рекламата на продукта. Разполагането на етикета на предупреждения за умерена консумация, за това, че продуктът не е предназначен за специфичната група, недопускането на каквито и да е послания, насърчаващи смесването на напитката при употреба с алкохол са част от тези ангажименти. В допълнение са и доброволните ограничения на индустрията, прилагаща отговорен маркетинг и реклама. Търговски комуникации и реклами на продуктите от категорията не се отправят в медии и други канали за комуникация където зрителската аудитория е детска (под 12 години).

АПБНБ използва възможността да напомни, че подобно на всички храни, включително напитки, енергийните напитки трябва да се консумират отговорно, като част от една балансирана диета.

АПБНБ споделя мнението, че поведенческите модели сред подрастващите изискват фокуса на вниманието не само на държавните органи, но и на цялото общество, част от което сме и ние. Същевременно с това, изразяваме категоричното си становище, че не би следвало да се допускат спекулации и интерпретации по темата и търсене на причините и решенията на проблемите в отглеждането и възпитанието на децата и младите хора, фокусирано върху безалкохолната индустрия.