Вода

14 септември 2022

Водата е не просто ресурс за безалкохолните напитки, тя е в основата на живота и на нашата
индустрия. През последните 16 години безалкохолната индустрия в България разви категорията
бутилирана вода и дейността си по бутилиране като нов за икономиката ни сегмент - от кота
„нула“, а не като онаследена или приватизирана дейност. Гордеем се с усилията си възнаградени
от доверието на потребителя. На фона на повече от 250 годишната история на бутилираната вода
в Европа, само за изминалите 15 години, безалкохолната индустрия в страната разви нов отрасъл
в икономиката на страната от кота „нула“ и нова култура на потребление–безценен източник на
здраве, предлагайки продукти с най-високо качество в трите категории води – натурална
минерална, изворна и трапезна. Водата представлява около и над 90% от газираните
безалкохолни напитки; основна съставка е в тихите напитки с и без плодово съдържание, което
освен останалите качества определя и важния принос на нашите продукти за адекватна
хидратация.
Индустрията цени значимостта на водата за днешните и бъдещите поколения и ролята й в
развитието на местните общности и се стреми постоянно да намалява използваното количество
на вода в производствените процеси, и да оптимизира колкото се може повече тази употребата
чрез рециклиране на водата. Членовете на АПБНБ системно влагат инвестиции и работят
усилено за опазване на водните басейни и съхраняване на водите.

CATEGORIES