Въздействие върху околната среда

14 септември 2022

АПБНБ и нейните членове активно допринасят в развитието на платформи за определянето на
общи рамки и най-добри практики за измерване и оценка на екологичния отпечатък на
продуктите върху околната среда. Индустрията се ангажира и обследва всички области на
бизнеса, които имат въздействие върху околната среда, включително използването на енергия,
опаковане, използване на вода и транспорт, включително се опитва да привлече за свои
съмишленици в реализирането на интегрирани екологосъобразни политики и своите партньори
по веригата.
Установяването на универсални дефиниции и методологии за изчисляване на въздействието
върху околната среда е предизвикателство, тъй като постоянно възникват нови методи. От
съществено значение е възприемането и прилагането на цялостен подход от производството до
продажбата и включително на въздействието от поведението на потребителите при закупуване
на продукта и отношението му към опаковката след края на жизнения цикъл на продукта. Като
членове на Европейската асоциация на производителите на безалкохолни напитки и на
Европейската федерация на бутилировачите на вода, АПБНБ и фирмите-членове, подкрепяме
усилията на европейската общност за създаване именно на съпоставима методология за
измерване на отпечатъка, прилагайки холистичен подход.
Като членове на европейските браншови организации в сектора, ние сме представени в
Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD), Форумът на търговията на дребно и
Кръглата маса за устойчиво потребление и производството на храни. Подкрепяме усилията и
извършената дейност в рамките на кръглата маса по околна среда и безалкохолната индустрия
(BIER) - с водеща роля в разработването на методики за изчисляване на въздействието при
използване на вода и въглеродния отпечатък от дейността. Чрез активното участие на
дванадесет световни компании – лидери в производството на напитки в BIER, са представени
всички категории в индустрията.
Гордеем се с това, че компании – наши членове се включват в глобалната класация на индекса
за устойчиво развитие на Дау Джоунс (DJSI) и с техните постижения – Кока Кола ХБК бе отличена
през 2016 година за световен лидер в устойчивото развитие за сектор „Напитки“ в класацията
DJSI. Компаниите – членове на АПБНБ използват водещи стандарти сред които ISO 9001
(качество), ISO 14001 (околна среда), OHSAS 18001 (здраве и безопасност при работа), ISO 22000
(безопасност на храните) и IFS Food, BRC и други, като внедрените и поддържаните от
компаниите системи за качество, безопасност на продукта, на условията на труд, на опазване на
околната среда и т.н. са с високия атестат на международно признание и са сертифицирани от
независими, високо професионални международни сертифициращи организации.

КАТЕГОРИИ