Стъкло

14 септември 2022

Стъклените бутилки основно се използват като опаковка на безалкохолни напитки, предлагани
в кафенета, барове и ресторанти (известни като on-trade пазар).
Съществуват два вида стъклени бутилки – за еднократна употреба и бутилки, които се използват
повторно, т.е. пълнят се повторно и съответно са по-тежки и по-здрави.
Теглото на стъклените бутилки зависи изцяло от употребата или повторната употреба на съда
като опаковка на напитка. Повторното/многократното използване налага опаковката да
притежава резистентност и здравина предвид множеството обороти и свързаните с тях дейности

- обратно събиране, транспортиране и т.н., което води и до по-голямото й тегло.
Последните иновации и дизайнът на бутилките за еднократна употреба позволиха на
индустрията, през последните три години, да намали теглото на използваните до скоро 330
милилитрови стъклени бутилки с 20% или с до 210 грама.
Стъклените бутилки обикновено съдържат между 20% и 60% рециклирани материали.

КАТЕГОРИИ