Прием на течности

14 септември 2022

Приемът на течности е основополагащо за доброто здраве и поддържането на тялото напълно
функциониращо. Част от водата идва от твърдите храни които консумираме (около 20%), но
нейното количество не е достатъчно; Тялото на човека се нуждае от допълнителен прием на
течности (вода). Адекватната хидратация е жизненоважна и определяща за правилното
функциониране на човешкото тяло. Редовният прием на вода в количества за възрастни поне 2
литра (за жени) и 2,5 литра (за мъже) е изведено като научно становище на Европейския орган
по безопасност на храните за референтен прием на вода от населението в Европа. Съветите за
прием на вода варират според възрастта и физиологичния статус на населението. Важно е да се
отбележи, че тези стойности трябва да бъдат коригирани в зависимост от климатичните
специфики и физическата активност. Физическите натоварвания, вкл. чрез спорт и упражнения,
лесно увеличават загубата на вода чрез изпотяване, или в стойности - около 1 литър на час, а в
някои случаи и повече. Това количество трябва да бъде компенсирано чрез допълнителен прием
вода, добавен към референтните стойности, определени от ЕОБХ. За България физиологичните
норми за прием на вода са още по-високи като в групата възрасни (мъже/жени) те са 4,7/3,7
литра дневен прием на вода. Като цяло, едно човешко същество средно се нуждае от ежедневен
допълнителен прием на 3-6 литра вода, за да функционира нормално и за да възстанови
флуидите, изгубени чрез отделяне, изпотяване и дишане. Точното количество варира в
зависимост от температурата на въздуха, количеството и вида на храната, която консумира и
количеството изразходвана енергия.
Тъй като през целия ден тялото губи не само вода, безалкохолните напитки могат да играят
важна роля, предоставяйки и други хранителни елементи (нутриенти), като витамини, минерали
и енергия.

КАТЕГОРИИ