Пост-микс автомат

14 септември 2022

Пост-микс апаратът е устройство, което позволява сервиране на различни видове напитки от
едно единствено устройство или „автомат“. Пост-микс автоматите дават възможност да се
сервира напитка, направена от комбинация от ароматни сиропи, вода и въглероден диоксид.
Съществуват два основни модела пост-микс автомати: с предварително миксиране и с
последващо миксиране. При тези с предварително мискиране има поредица от резервоари, с
отделни готови за употреба напитки, свързани посредством маркучи към една единствена дюза.
При тези с последващо миксиране има поредица от резервоари със сироп и въглероден
диоксид, заедно със специален воден източник и питието се миксира докато се дозира.

КАТЕГОРИИ