Опазване на околната среда

14 септември 2022

Опазването на околната среда е постоянен приоритет на членовете на АПБНБ. Ние осъзнаваме,
че въпреки своите усилия не бихме могли да осъществяваме целите по приоритета изолирано и
активно търсим начини как да ангажираме заинтересовани лица и партньори по веригата, за да
споделяме екологични инициативи, технологии, иновации и възможности; да се учим един от
друг и съвместно да допринасяме за по-добро опазване на околна среда.
Членовете на АПБНБ признават, че опазването на околната среда е съвместно усилие на цялото
общество и изисква общ, последователен и координиран подход. Ангажиментите на
индустрията включват покриването на всички свои бизнес области с въздействие върху околната
среда, включително използването на енергия, вода и други природни ресурси, дейностите по
опаковане и оползотворяване на опаковките, транспорт и логистика.
Прозрачността е от ключово значение при изразяване въздействието на нашите продукти и
процеси върху околната среда. Индустрията активно работи с външни експерти за
разработването на стандарт, който да измерва цялостния отпечатък от стопанската дейност
върху околната среда. Работим заедно със заинтересованите лица за доброволен подход, който
да даде допълнителна яснота на потребителите, относно въздействието върху околната среда
от безалкохолните напитки, които купуват.

КАТЕГОРИИ