Опаковането и безалкохолните напитки

14 септември 2022

Безалкохолните напитки се опаковат в разнообразни по вид на използвания материал опаковки:
стъкло, кенове, картон и PET бутилки. Освен по използван материал опаковките са с огромно
разнообразие по форма, вместимост и размери.
Опаковката не само запазва качеството на напитките, но също така тя е и платформа за
комуникация с потребителите, предоставяйки подробна информация като списък на съставките,
калоричността, отговорния за продукта оператор, вида на използвания за опаковката материал,
рециклируемостта на опаковката и много други данни.
Кенове – в Европа се използват алуминий и стомана като материали за направа на кенове за
напитки. През последните години кеновете са преминали през много трансформации с цел
олекотяване и днес са с повече от 40% по-леки отколкото са били през 1970 г.
Преди четиридесет години един кен е тежал около 80 грама, докато днес един 330 милилитров
стоманен кен тежи около 21 грама, а алуминиевият кен тежи едва 10 грама. В резултат на
вложените от индустрията усилия в иновации и модификации днес могат да се произвеждат три
пъти повече кенове със същото количество метал както преди 30 години.
По-леките кенове също така означава, че много повече от тях могат да бъдат транспортирани с
един камион, допринасяйки за използването на по-малко енергия и намалени вредни емисии.
Кеновете за напитки са най-рециклируемите опаковки за напитки в световен мащаб. Във формат
ЕС-15, степента на рециклиране на стоманени опаковки е над 70%, а рециклирането и употребата
на рециклирани материали в кеновете ни спестява до 95% от използваната за производството на
нови материали енергия.
PET - Полиетилен терефталат е напълно безопасен материал и съответства на всички европейски
и национални законови изисквания. Бутилките от полиетилен терефталат, известни като PET
бутилки стават все по-полулярни опаковки. С капачките си, позволяващи многократно отваряне
и затваряне, са идеални за хора, които поддържат адекватна хидратация дори в движение. РЕТ
е прозрачен, което позволява съдържанието на бутилката да остане видимо и по този начин
потребителите могат да придобият представа за качеството на продукта, който се съдържа в
бутилката.
PET бутилките са 100% рециклируеми, а средностатистическата бутилка е олекотена с
приблизително 50% през последните 10 години.
Стъкло – Стъклените бутилки се използват предимно за опаковане на безалкохолни напитки
предлагани в кафенета, барове и ресторанти (известни като on-trade пазар).
Има два вида стъклени бутилки – тези за еднократна употреба, които са по-леки и тези за
многократна употреба и повторно пълнене, които именно поради тази причина са по-тежки и
устойчиви.
Картонени опаковки – Картонените опаковки за напитки са изработени от хартия и имат
алуминиево покритие. Те са използвани са опаковане на напитки за единичен прием(малки
опаковки), но също и за напитки за неколкократен прием (по-големи разфасовки). Картонените
опаковки са сравнително леки и все по-рециклируеми, като към момента на територията а ЕС се
рециклират приблизително 35% от картонените опаковки от напитки.
Вижте също: Рециклирането и безалкохолните напитки

КАТЕГОРИИ